Med anledning av kriget i Ukraina

Ukraina_flagSwedish Medtech ser med stor bestörtning på händelserna i Ukraina och hur hårt det slår mot Ukrainas befolkning. Det är en situation som påverkar och berör oss alla i Europa både som länder och som medmänniskor. Vi befinner oss i ett akut säkerhetsläge som i dagsläget är svår att överblicka konsekvenserna av.

Våra medlemsföretag arbetar för att förse patienter världen över med medicinteknik för att rädda liv, lindra och bota sjukdomar och lidande. Givetvis ser vi att den situation vi nu står inför kan komma att påverka våra möjligheter att uppfylla vårt uppdrag. Swedish Medtech stöttar på olika sätt för att nödvändig medicinteknik och hjälp kommer fram till patienter, vård och omsorg.


Exempelvis bistår vi Regeringskansliet, myndigheter, regioner och kommuner med en lägesbild vad gäller tillgången till medicinteknisk utrustning, inklusive diagnostik. Vi strävar efter att kunna ge en samlad lägesbild som sträcker sig över nationsgränsen och har löpande dialog med många av våra medlemmar, Svenskt Näringsliv och branschorganisationer i andra sektorer.

Övergripande lägesbild för försörjning av medicinteknik

De indikationer vi får idag från våra medlemmar är att konflikten inte eller i liten utsträckning påverkar företagens möjlighet att leverera tjänster och produkter till svensk vård och omsorg. Den bilden kan komma att förändras och vi för därför en kontinuerlig dialog med våra medlemmar.

Behov av ökat fokus på cybersäkerheten

Myndigheter och experter varnar för ett kraftigt förhöjt cyberhotet i och med Ukrainakriget. Antalet antagonistiska attacker har ökat och Swedish Medtech för dialog med bland andra FOI och MSB vad gäller riskerna för våra medlemmar. Myndigheterna ber er att höja medvetenheten om phishing och DDoS-attacker och rapportera dessa till CERT-SE. Se exempelvis tidigare artiklar om att uppdatera sårbara system och se över cyberhygienen. Det är också viktig att se över era digitala leveranskedjor och ni använder er av mjukvaruutvecklare i Ryssland eller Ukraina.

CERT.se går det bland annat att läsa om flera tillvägagångssätt som kan användas för att mildra effekterna av ett överbelastningsangrepp:

  1. Använd skyddstjänster mot överbelastningsangrepp: Många ISP:er erbjuder skyddstjänster som kan absorbera och filtrera den inkommande trafiken och endast dirigera legitim trafik till din server. Alternativt kan ett Content Delivery Network (CDN) användas för att skydda sin webbserver.
  1. Aktivera hastighetsbegränsning: Detta innebär att sätta en gräns för antalet förfrågningar som en användare kan göra till din webbplats inom en given tidsperiod. Detta kan hjälpa till att förhindra att din server överväldigas av överdriven trafik.
  1. Använd trafikfiltrering: Implementera filter för att blockera trafik från kända skadliga ip-adresser eller trafik som inte uppfyller vissa kriterier (bedöm om exempelvis blockering av trafik från utlandet kan vara ett alternativ). Tillgången till loggar är viktigt för att kunna avgöra vilken typ av angrepp eller vilka system som drabbats. CERT-SE tar gärna emot utdrag från era loggar om ni ser något misstänkt, mejla då till cert@cert.se.
  1. Uppdatera regelbundet: Håll all programvara och säkerhetsåtgärder uppdaterade för att säkerställa att de kan försvara sig mot de senaste metoderna för överbelastningsangrepp.


Ytterligare information om cybersäkerhet:

•    MSB.se
•    FOI.se (https://www.foi.se/forskning/informationssakerhet.html)
•    ENISA.eu
•    CERT.se
•    CISA.gov


Information till våra medlemmar

Mycket av det som händer påverkar oss framåt och för våra medlemmar arrangerar vi därför kontinuerligt informationsseminarier. Kontakta Fabian Wingfors, fabian.wingfors (at) swedishmedtech.se vid frågor om dessa.


Donationer

Den humanitära hjälpen till Ukraina samordnas genom EUs Emergency Response Coordination Centre (ERCC). Från Sverige är det Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som är kontaktmyndighet i arbetet.

Swedish Medtech för en dialog med MSB för att se hur den medicintekniska branschen kan bistå i arbetet. 

Har du som medlem frågor rörande möjligheten att donera sjukvårdsmaterial kontakta:

Mia Engman Hyrén,
meh (at) swedishmedtech.se

Hemsideknapp Länksamling
Hemsideknapp Områden