Medtechpodden

SM_50_boll_platt

2019 firade Swedish Medtech 50 år som branschorganisation. Med anledning av det startade vi  jubileumspodcasten, Medtechpodden. 

I Medtechpodden tar vi tempen på allt som rör den medicintekniska branschen, svensk vård och omsorg, innovation och patientsäkerhet. Vad ser vi för trender? Utmaningar? Den här podden är för dig som arbetar i eller med branschen!

Hör gärna av dig med tips på ämnen som du ser att vi bör ta upp i ett podavsnitt, genom att skicka ett mail Mia Engman Hyrén, meh (at) swedishmedtech.se

Medtechpodden går att hitta på PodBean och i appen "Podcaster", som finns att laddas ner i App Store samt på Spotify.