Op/An/Iva

Gruppen arbetar med frågor som täcker området Operation, Anestesi och Intensivvård.

Sedan 2015, har gruppens arbete fokuserats kring att upprätta och etablera en certifieringsutbildning för medicintekniska produktspecialister.

Utbildningarna görs i samarbete med Riksföreningen för operationssjukvård (Rfop), med välsignelse från Svensk Kirurgisk Förening och Svensk Ortopedisk Förening. Utbildningarna engagerar stora delar av kansliet och varar i två dagar. Den första dagen är teoretisk och täcker lagen om offentlig upphandling, sjukvårdens organisation och politiskt beslutsfattande, det medicintekniska regelverket, samverkansreglerna och de lagar, regler och förordningar som styr arbetet på operation. Dessutom får deltagarna en förståelse för den medicintekniska branschen och dess villkor.

Den andra dagen är praktisk och tillbringas i operationsmiljö, med föreläsningar om rollfördelning, operationssäkerhet, bakterier, smittspridning, strålsäkerhet och operationssalens olika zoner.

Vid utgången av 2016 kan vi konstatera att 90 produktspecialister nu är certifierade sedan fem kurstillfällen arrangerats. Under 2017 kommer vi att arrangera fyra utbildningar.

Gruppen arbetar med frågor som täcker området Operation, Anestesi och Intensivvård.

Ordförande för gruppen: Roger Ahlgren, Johnson & Johnson
Kansliansvarig är Petrus Laestadius