Op/An/Iva

Denna sektorgrupp arbetar med frågor som är av intresse för företag med produkter och verksamhet inom Operation, Anestesi eller Intensivvård. 

Sedan 2015, har gruppens arbete fokuserats på att upprätta och etablera en certifieringsutbildning för medicintekniska produktspecialister.

Utbildningarna är ett genomförs tillsammans med Riksföreningen för operationssjukvård (Rfop), med välsignelse från Svensk Kirurgisk Förening och Svensk Ortopedisk Förening

Utbildningarna engagerar flera av oss på kansliet och omfattar två dagar. Den första dagen är mer teoretisk och vi går då bl.a. igenom lagen om offentlig upphandling, sjukvårdens organisation och politiskt beslutsfattande, det medicintekniska regelverket, samverkansreglerna och de lagar, regler och förordningar som styr arbetet på operation. Dessutom får deltagarna en förståelse för den medicintekniska branschen och dess villkor. 

Den andra dagen har mer praktiskt fokus och vi tillbringar tiden i operationsmiljö, med föreläsningar om rollfördelning, operationssäkerhet, hygienrutiner, strålsäkerhet och operationssalens olika zoner.

Sedan starten har vi utbildat har vi utbildat nära 200 medicintekniska produktspecialister och under 2019 erbjuder vi fyra utbildningstillfällen. 

Ordförande för gruppen: Roger Ahlgren, Boston Scientific
Gruppansvarig är Petrus Laestadius