Ortopedi

Målsättningen med denna grupp är att samla alla ledande leverantörer av produkter för ortopedi i syfte att gemensamt öka medvetenheten om ortopediska implantat som en del av sjukvården samt öka förståelsen hos politikerna om de hälsoekonomiska effekterna av fler operationer med ortopediska implantat.

Ordförande för gruppen är Gunilla Eriksson, Link Sverige
Gruppansvarig är Petrus Laestadius