Överenskommelser

Samverkansreglerna

Swedish Medtech har ingått en överenskommelse med Sveriges och Kommuner och landsting, LIF och Swedish Labtech om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin.
Läs mer

Övriga överenskommelser

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Life Science-branschen har tecknat två överenskommelser för att utveckla arbetet med kliniska prövningar och kvalitetsregister.
Läs mer