Övriga överenskommelser

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Life Science-branschen har tecknat två överenskommelser för att utveckla arbetet med kliniska prövningar och kvalitetsregister. 

I Sverige förekommer sedan länge en värdefull samverkan mellan akademi, hälso- och sjukvård och industri, det finns i dag ett nära samarbete. För att underlätta och tydliggöra arbetet har SKR och Life Science-industrin tecknat två överenskommelser, en om samverkan inom kliniska prövningar samt en om kvalitetsregister.

Den globala konkurrensen är stor. Genom att utmärka oss med ansvarstagande och gott samarbetsklimat kan Sverige fortsatt vara ett attraktivt land för företag att förlägga sin forskning i.
Genom samarbetet som formaliseras i och med överenskommelserna avser parterna följa upp hur överenskommelsen efterlevs, hur förutsättningarna för genomförande av kliniska prövningar utvecklas och hur respektive part tar sig an de hinder och utmaningar som idag står i vägen för att Sverige ska utvecklas till ett föregångsland med fortsatt högkvalitativa och ansvarstagande kliniska prövningar.

Överenskommelserna är att ge vägledning om etiska, juridiska och ekonomiska överväganden som behöver göras av både huvudmän och företag. Överenskommelsen om kvalitetsregister reglerar också samverkan som går längre än de lagstadgade kraven på utlämnande av data. 

Dessa överenskommelser ersätter de tidigare överenskommelserna som finns inom dessa två områden. Överenskommelserna gäller tills vidare från den 1 juli 2020. De omfattar samverkan mellan den offentligt finansierade hälso- och sjukvården samt medlemmar i Läkemedelsindustriföreningen, Swedish Medtech, SwedenBIO och Swedish Labtech.

Läs mer

Överenskommelse om kliniska prövningar
Överenskommelse om kvalitetsregister