Kontoret


Anna Lefevre Skjöldebrand
vd
E-post: als (at) swedishmedtech.se


Petrus Laestadius
vice vd
Telefon: 08-586 246 14 E-post: petrus.laestadius (at) swedishmedtech.se


Pernilla Ring
vd-assistent/projektledare medlemskommunikation & event
Telefon: 08-586 246 03 E-post: pernilla.ring (at) swedishmedtech.se


Mia Engman Hyrén
kommunikationsansvarig
Telefon: 08-586 246 05 E-post: meh (at) swedishmedtech.se


Ia Magnusson
jurist
Telefon: 08-586 246 18 E-post: ia.magnusson (at) swedishmedtech.se


Pernilla Andrée
utbildningsansvarig
Telefon: 08-586 246 17 E-post: pernilla.andree (at) swedishmedtech.se


Lena Svendsen
projektledare innovationsmotorer
Telefon: 08-586 246 16 E-post: lena.svendsen (at) swedishmedtech.se


Jan Heidebrandt
sakkunnig compliance & regulatoriska frågor
Telefon: 08-586 246 13 E-post: jan.heidebrandt (at) swedishmedtech.se


Malin Hollmark
sakkunnig forskning och innovation
Telefon: 08-586 246 11 E-post: malin.hollmark (at) swedishmedtech.se


Louise Reuterhagen
sakkunnig upphandling och samhällsekonomi
Telefon: 08-586 246 07 E-post: louise.reuterhagen (at) swedishmedtech.se


Magdalena Marklund
kommunikatör
E-post: magdalena.marklund (at) swedishmedtech.se


Julia Öhman
jurist
Telefon: 08-586 246 04 E-post: julia.ohman (at) swedishmedtech.se