Precisionsmedicin

Arbetsgruppen för Precisionsmedicin 

Precisionsmedicin är skräddarsydd prevention, diagnostik, behandling och uppföljning som baseras på individens unika behov och förutsättningar. Behoven och förutsättningarna ska utvärderas vid beslut som rör patienten. På så sätt säkerställer hälso- och sjukvården rätt behandling till rätt patient vid rätt tidpunkt.

För att nå framgång inom precisionsmedicin krävs investeringar i infrastruktur och lösningar som möjliggör implementering på bred front. Staten och-, regionerna har tillsammans med företagen ett gemensamt ansvar för att skapa goda förutsättningar för precisionsmedicin som möjliggör modernisering av hälso- och sjukvården. Detta avser de krav som behöver ställas och strukturer som behöver komma på plats för att Sverige ska bli en ledande life science-nation, särskilt vad gäller om implementering av precisionsmedicin.

Det tidigare samverkansprogrammet har gjort satsningar som beskrivs i rapporten. Det handlar om AIDA, Analytic Imaging Diagnostics Arena samt GMS, Genomic Medicine Sweden där Swedish Medtech sitter med i styrgruppen.

Swedish Medtechs deltagande i arbetsgruppen innefattar delvis att bidra till att skapa förutsättningar för tidig diagnos genom satsningen Integrerad diagnostik. 
Läs mer om satsningen på temat här >>

Ladda ner
Rapport från arbetsgruppen: https://www.vinnova.se/globalassets/mikrosajter/regeringens-samverkansprogram/rapport-ag-pm-atmp_210420.pdf