Press

Välkommen till Swedish Medtech

Swedish Medtech är branschorganisationen för de medicintekniska företagen i Sverige och samlar ca 180 medlemsföretag. Medicinteknik omfattar allt från tung utrustning, som röntgenappartur och hjärt- och lungmaskiner till förbrukningsartiklar som kanyler, förband och inkontinensprodukter. Även IT i vården och hjälpmedel är medicinteknik.

Föreningen arbetar aktivt med frågor som rör upphandling, regelverk, hälsoekonomi, miljö och hållbarhet, klinisk forskning och samverkan. 

Vill ni komma i kontakt med någon i organisationen eller önskar få mer information är ni välkomna att kontakta:

Mia Engman Hyrén
Kommunikationsansvarig
Tfn: 08-586 246 05 
E-post: meh (at) swedishmedtech.se