Pressrum

Välkommen till Swedish Medtechs pressrum

 

Swedish Medtech, är branschorganisationen för medicinteknik och består av ca 170 medlemsföretag. Tillsammans täcker företagen ca 90 procent av den svenska hälso- och sjukvårdens behov av medicintekniska produkter och tjänster. Medicinteknik omfattar allt från tung utrustning, som röntgenappartur och hjärt- och lungmaskiner till förbrukningsartiklar som kanyler, förband och inkontinensprodukter. Även IT i vården och hjälpmedel är medicinteknik.

 

Föreningen arbetar aktivt med frågor som rör upphandling, regelverk, hälsoekonomi, privatmarknad, miljö, klinisk forskning och samverkan. Utöver det har vi även grupper som arbetar inom mer specifika terapi- eller produktområden, så som diabetes, infektionsprevention, ICT, Op/An/Iva, hjälpmedel, ortopediska implantat, sårläkning, inkontinens, stomi, nutrition, onkologi, andning och kardiologi.

 

I pressrummet hittar ni nyheter och pressmeddelanden från Swedish Medtech.

 

Vill ni komma i kontakt med någon i organisationen eller önskar få mer information är ni välkomna att kontakta:

 


Mia Engman Hyrén

informationsansvarig

Tfn: 08-586 246 05