Sårläkning

Sektorsgruppen sårläkning arbetar för att sårområdet skall få större fokus hos fler professioner inom vården och att förståelsen för dess betydelse skall öka. Det är av stor vikt att läkare engagerar sig mer i sårpatienterna då vinsterna för såväl samhälle, patienterna och inte minst läkarna skulle bli stora. Gruppen arbetar därför aktivt för att höja kompetensen inom sårområdet hos beslutsfattare och användare inom vård och omsorg. Om intresset för och kunskapen om sårområdet stärks så kan det leda till att patienternas lidande minskar och att behandlingarna blir mer kostnadseffektiva. 

Ordförande för gruppen är Daniel Berger, Mölnlycke 
Gruppansvarig är Louise Reuterhagen Antiseptiska preparat vid sårbehandling

Dokumentet är framtaget av professor Christina Lindholm och har tillkommit som ett försök att klargöra problematiken kring sår med kraftig biobörda/sårinfektion. Det är tänkt som ett kunskapsunderlag för vård och omsorg och i samband med upphandlingsdiskussioner. Dokumentet har faktagranskats av en rad personer med stor kunskap om sårbehandling, bland annat styrelsen för Sårsjuksköterskor i Sverige, SSiS, Dr Rut Öien, Sårcentrum, Blekinge samt Swedish Medtechs sektorsgrupp för sårläkning.

Länk till Sårsjuksköterskor i Sverige
Dokumentet för nedladdningRiksSår – ett kvalitetsregister för svårläkta sår

Dokument för nedladdning