Sustainable Affairs

Fokusgruppen Sustainable Affairs startade upp under hösten 2017 och har två huvudsakliga fokusområden – miljö och socialt ansvarstagande.

Gruppens vision är:

”Sverige ska vara en ledstjärna för ett effektivt hållbarhetsarbete genom hela värdekedjan för försörjning och utveckling av medicinteknik för vård och omsorg”

Gruppen ska nå sin vision genom:

Vision Sustainable Affairs 2018

Gruppens värdegrund är att hållbarhetsarbetet ska präglas av transparens, proportionalitet och samverkan, samt att hållbarhet ska prioriteras trots begränsade resurser.

Gruppen ska verka för:

…att vi som grupp uppfattas internt av övriga grupper samt externt av myndigheter och policy-aktörer som en ansvarstagande remissinstans vad gäller frågor kring hållbarhet i upphandling

…att vi som grupp uppfattas av svensk hälso- och sjukvård som en ansvarstagande kompetens att vända sig till i frågor som rör hållbar medicinteknik

…att vi som grupp ses internt i Swedish Medtech som en kärnkompetens med stort engagemang och djup och bred kunskap vad gäller hållbar medicinteknik.

Ordförande i gruppen är Fredrik Sandberg, Siemens
Vice ordförande för gruppen är Marcela Vicencio, Medtronic
Ansvarig från kansliet är Jan Heidebrandt och Louise Reuterhagen