Certifiering av medicintekniska produktspecialister

I samarbete med Riksföreningen för operationssjukvård (RFOP) arrangerar  Swedish Medtech en certifieringsutbildning för medicintekniska produktspecialister som medverkar i operationssalar och på operationsavdelningar. Utbildningen är unik i sitt slag i Sverige och den första kursomgången hölls 2015.

Syftet med certifieringen är att öka säkerheten och tryggheten för såväl patient, vårdpersonal och företagsrepresentanter på plats. Den här typen av certifiering är redan vanligt förekommande i andra länder och allt fler verksamheter inom svensk sjukvård återkopplar att de ser stort värde i att ha certifierade produktspecialister i sina operationssalar. Den här personcertifieringen är med andra ord värdefull både för branschen och personalen på sjukhusen.


Kursinnehåll

Utbildningen är uppdelad i två dagar och täcker områden som säkerhet, infektionskontroll, kvalitet och patientintegritet, men även kunskap kring centrala ämnen som upphandling, regelverk och samverkan. Utbildningen har som mål att kvalitetssäkra att alla aktörer har rätt kunskap kring regler och praxis i och runt en operation. Alla föreläsarna är specialiserade och arbetar till vardags inom sina respektive undervisningsområden. Under andra dagen föreläser även operationssjuksköterskor från bland annat Huddinge sjukhus.

Utbildningen avslutas med ett praktiskt och ett teoretiskt prov och efter godkända resultat erhåller deltagaren diplom och badge/namnbricka som visar att man är certifierad produktspecialist. Badgen/namnbrickan bär texten ”Medicinteknisk produktspecialist” och är tänkt att tydligt informera vårdpersonalen man möter i sin tjänst att man har genomgått en certifieringsutbildning för medverkan i operationssalar och på operationsavdelningar.

Riksföreningen anser och rekommenderar

RFOP arbetar fram olika riktlinjer och samtliga finns på www.rfop.se. Augusti 2020 antogs Riksföreningen anser och rekommenderar om besök på operationsavdelningen av produktspecialist och den kan du ladda ner och läsa här >>

Film om kursen