Under år 2011 bildades en projektgrupp med mandat från LfU (Ledningsnätverket för regionernas Upphandling) och Swedish Medtech. Målet var att skapa en övergripande guideline för hela upphandlingsprocessen. Guidelinen togs fram med utgångspunkt i det upphandlingsklimat som då var aktuellt samt de utmaningar som upphandlingar av medicintekniska produkter stod inför vid den tidpunkten. Mycket har förändrats sedan dess men vårt gemensamma mål med Den Goda Affären kvarstår, nämligen att skapa så mycket hälsa som möjligt för varje spenderad krona. Nyckeln för att uppnå målet är kommunikation mellan berörda parter och därmed fyller guidelinen om Den Goda Affären fortfarande sitt syfte.

Ladda ner guiden till Den Goda Affären här >>