Swedish Medtech har en expertgrupp för etik och compliance, bestående av medlemmar som i sitt dagliga arbete arbetar med dessa frågor. Expertgruppen tar upp ämnen som bland annat rör ökad kännedom och följsamhet till Samverkansreglerna och dess framtida utveckling. Expertgruppens fokus har varit att öka kunskapen om samverkansöverenskommelsen ute i vården och det arbetet kommer att fortsätta stärkas.

Ordförande för gruppen är Jonas Helde Falk, Codan Triplus