Inom sektorgruppen för hjälpmedelsföretag finns ledande leverantörer av produkter för personer med funktionsnedsättning. Gruppens huvudsakliga syfte är att öka medvetenheten om hur stor betydelse rätt hjälpmedel har för individens möjligheter att klara sig i samhället och få bästa möjliga livskvalitet. Det är varje individs rättighet att få den bästa möjliga hjälpen. Professionell, aktivitetsbefrämjande förskrivning av medicintekniska hjälpmedel är en besparing för samhället och en förutsättning för att kunna vara del av samhället på någorlunda lika villkor. Det är viktigt att denna kunskap når beslutsfattare, förskrivare och upphandlare så att inte fokus endast hamnar på pris utan att man utvärderar resultatet av förskrivning och innovation.

HELP-gruppen arbetar aktivt för att förklara de hälsoekonomiska vinsterna med förskrivning av hjälpmedel. Detta görs bland annat genom en rad konferenser och utställningar. Att få vården att öka investeringsviljan inom vård och omsorg avseende produkter för funktionsnedsatta och rehabilitering är ett delmål. Med ett väl uppbyggt nätverk bland myndigheter, regioner, kommuner, patientorganisationer, förskrivarorganisationer och andra viktiga aktörer inom hjälpmedelssektorn är möjligheterna stora att vara med och påverka utvecklingen.

Ordförande för gruppen är Ulrika Olsson, Arjo