Infektionspreventionsgruppens huvudsakliga målsättning är att öka medvetenheten kring problemen med vårdrelaterade infektioner och konsekvenserna av att inte satsa tillräckligt på rätt utrustning, utbildning till vårdpersonal samt forskning inom området.

Symposium med VGR: Antibiotikaanvändning och Infektionsprevention - före, under och efter operation! 

Den 22 november 2021 arrangerades ett symposium med diskussioner om antibiotikaanvändning och infektionsprevention före, under och efter operation. Arrangörer var Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Innovationsplattformen VGR och Swedish Medtech.

 Ta del av symposiet på vår Youtubekanal >>