En datadriven vård – där vården anpassas efter individens behov - blir alltmer realiserbar i dagens datasamhälle och skapar förutsättningar för att skräddarsy vården. I dagens svenska vård och Integrerad diagnostik_illustrationomsorg är insamlandet av denna data distribuerad över olika discipliner och system som beskriver patientens tillstånd och egenskaper – från olika perspektiv, på olika nivåer, från mikro till makro. Från dessa nivåer genereras mängder av data som idag analyseras isolerat *. De har definitivt betydelse var för sig, men tillsammans är de värda mer än summan av sina delar.

Sammanslagna kan dessa data ge en helhetsbild av individens utgångsläge, hela vägen från molekylär nivå, via individnivå, till omgivnings- och livsstilsfaktorer. En mer integrerad diagnostik, som inkluderar även patientens egna data, kan ge oss möjlighet att ännu bättre nyttja potentialen i AI och maskininlärning i klinisk vardag för att diagnosticera sjukdomar i tidigt stadium, i vissa fall redan innan symtom uppstår - och att begränsa, senarelägga eller reversera progress av sjukdom.

Seminiariet Integrerad Diagnostik

I början av maj 2021 arrangerades seminariet Integrerad Diagnostik, om förutsättningar för framgångsrikt införande av precisionsmedicin.
 Här kan läsa mer om dagen samt ta del av en inspelning av seminariet >>

Läs mer 

Läs mer om Swedish Medtechs arbete i arbetsgruppen för Precisionsmedicin och ATMP >>* Det kan handla om olika diagnostiska teknologier och metoder, såsom bred genetisk profilering, omiker (proteomik, transkriptomik, metabolomik, mikrobiomik etc), digitala markörer, patologi, pathomics, imaging, radiomics, labresultat, etc.