Swedish Medtech ser med stor bestörtning på händelserna i Ukraina och hur hårt det slår mot Ukrainas befolkning. Det är en situation som påverkar och berör oss alla i Europa både som länder och som medmänniskor. Vi befinner oss i ett akut säkerhetsläge som i dagsläget är svår att överblicka konsekvenserna av.

Våra medlemsföretag arbetar för att förse patienter världen över med medicinteknik för att rädda liv, lindra och bota sjukdomar och lidande. Givetvis ser vi att den situation vi nu står inför kan komma att påverka våra möjligheter att uppfylla vårt uppdrag.

Övergripande lägesbild för försörjning av medicinteknik

De indikationer vi får idag från våra medlemmar är att konflikten inte eller i liten utsträckning påverkar företagens möjlighet att leverera tjänster och produkter till svensk vård och omsorg. Den bilden kan komma att förändras och vi för därför en kontinuerlig dialog med våra medlemmar.

Behov av ökat fokus på cybersäkerheten

Myndigheter och experter varnar för ett kraftigt förhöjt cyberhotet i och med Ukrainakriget. Antalet antagonistiska attacker har ökat och Swedish Medtech för dialog med bland andra FOI och MSB vad gäller riskerna för våra medlemmar. Myndigheterna ber företagen att höja medvetenheten om phishing och DDoS-attacker och rapportera dessa till CERT-SE. Se exempelvis tidigare artiklar om att uppdatera sårbara system och se över cyberhygienen. Det är också viktig att se över digitala leveranskedjor.

Ytterligare information om cybersäkerhet:

•    
MSB.se
•    
FOI.se 
•    
ENISA.eu
•    
CERT.se
•    CISA.gov

Information till våra medlemmar
Mycket av det som händer påverkar oss framåt och för våra medlemmar arrangerar vi vid behov informationsseminarier.