Ny medlemsundersökning visar: Den medicintekniska branschen möter stora utmaningar

Publicerat 16 December 2021

Pressmeddelande 2021-12-16

I början av december genomförde Swedish Medtech en undersökning för att göra en temperaturmätning bland våra medlemsföretag. Vi ville skapa oss en bild av hur den medicintekniska branschen mår. Nu har vi svaret och kan konstatera att vår bransch står inför flera stora utmaningar.

-    Vi lever fortfarande i en pandemi som påverkar hela världen. Larmrapporter om bristen på komponenter och logistikproblem rör även vår bransch. Patienter och hälso- och sjukvården är helt beroende av medicintekniska produkter för att svensk vård och omsorg ska fungera. Därför måste vi ta de utmaningar som våra medlemmar har på stort allvar, säger Anna Lefevre Skjöldebrand, vd för Swedish Medtech.

Swedish Medtech genomförde i början av december 2021 en undersökning bland våra medlemsföretag. Vi kan konstatera att även den medicintekniska branschen pressas hårt av problem med materialförsörjning och transporter men att vi också ser stora utmaningar som är unika för våra företag.

Undersökningen fokuserade på tre huvudfrågor. Första delen handlade om de akuta utmaningar företagen möter så som leveranser, tillgång till råvaror och kompetens. Den andra delen berörde hur den nya medicintekniska förordningen (MDR), som trädde i full kraft 26 maj 2021, har påverkat våra medlemmar. Undersökningen avslutades med frågor som rörde företagens möjlighet att bedriva forskning och utveckling under pandemin.

Utmaningar i produktion, transporter och kompetens
Sammanfattningsvis visar undersökningen att en stor majoritet av företagen upplever stora utmaningar i sin produktion och logistik. Mer konkret visar undersökningen att brister i transportsystemen och materialförsörjningen drabbar åtta av tio svarande företag. Företagen rapporterar kraftigt ökande kostnader kopplat till detta. Det här kommer i många fall att innebära högre priser för medicintekniska produkter framöver.

Utmaningar med det nya regelverket
Många företag uttrycker utmaningar med det nya regelverket. Swedish Medtech har tidigare flaggat för att bristen på anmälda organ och vägledningsdokument har skapat flaskhalsar för de medicintekniska företagen och gjort det svårt för många att hinna få sina produkter godkända i tid. Nu börjar vi se konsekvenserna av det nya regelverket. En påtaglig sådan är kraftigt höjda avgifter för certifiering av medicintekniska produkter. Vi ser också att hälften av de svarande företagen har plockat bort produkter från marknaden på grund av regelverket. Drygt 50 procent anger att det kommer att ta väsentligt längre tid för nya produkter att nå vård och patient. Det är värt att påpeka att höjda kostnader för produktutveckling och certifiering av medicintekniska produkter även leder till högre priser på sikt.

Pandemin har påverkat forskningsverksamheten negativt för 2 av 3 medlemsföretag
Det är uppenbart att den pågående pandemin haft en stor påverkan på företagens möjlighet att bedriva forskning och prövningar i samverkan med vården. Många av de företag som bedriver forskning och utveckling i Sverige pekar på en mycket svår situation där kliniska prövningar helt avstannat eller gått väsentligt långsammare. Detta kommer att ha negativa effekter på sikt vad gäller utvecklingen av nya produkter och terapier. Det är idag svårt att bedöma hur stora dessa negativa effekter kommer att bli.

Ta del av undersökningen >>

Kontakt

Anna Lefevre Skjöldebrand, vd, Swedish Medtech
Tel: 076-538 46 06
als (at) swedishmedtech.se

Mia Engman Hyrén, kommunikationsansvarig, Swedish Medtech
Tel: 076-538 46 05
meh (at) swedishmedtech.se

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Swedish Medtech använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies