631657

Utkast till beslut om adekvat skyddsnivå för personuppgifter

Publicerat 15 December 2022
Digitalisering & eHälsa

Swedish Medtech har tidigare informerat om att EU och USA haft avsikten att ta fram ett beslut om adekvat skyddsnivå för personuppgifter. Den 13 december kom ett första utkast på kommissionens adekvansbeslut om att EU-medborgares personuppgifter har ett adekvat skydd vid överföring till USA. Detta ska ersätta det tidigare ”Privacy Shield”-beslutet som ogiltigförklarats av den Europeiska unionens domstol (CJEU). Utkastet på beslut bygger på den exekutiva ordern som undertecknats av USAs president Joe Biden tidigare i höstas och kommer nu att granskas av den europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) och EUs medlemsstater. Det slutliga beslutet väntas våren 2023. I samband med det slutliga beslutet öppnar möjligheten upp för att använda amerikanska molntjänster. Detta kan sedan prövas nationellt och i EU-domstolen

Läs mer på webperf.se >>

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies