631657

EU-kommissionen har antagit EU-US Privacy Data Framework

Publicerat 25 September 2023
Medicinteknik & regelverket , Digitalisering & eHälsa

Den 10 juli 2023 antogs det nya ramverket som innebär att kommissionen beslutat att USA har en adekvat skyddsnivå, jämfört med den GDPR uppställer, för personuppgifter som överförs från EU till amerikanska företag. DPF började gälla samma dag som det antogs och möjliggör följaktligen säker överföring av personuppgifter till USA.

EU-US Data Privacy Framework (DPF) innebär att amerikanska organisationer, genom att åta sig att följa ett antal dataskyddsskyldigheter, kan ansluta sig till ramverket genom självcertifiering. De skyldigheter som följer av DPF syftar huvudsakligen till att åtgärda de brister i amerikansk rätt som uppmärksammats av EU-domstolen i Schrems II-målet. Med stor sannolikhet kan dock ramverket bli föremål för prövning inom kort och därmed ogiltigförklaras på samma sätt som tidigare överenskommelser.

Swedish Medtech bevakar noga den rättsliga utvecklingen och följderna av EU-kommissionens beslut för medlemmarnas räkning. Swedish Medtech har tidigare skrivit om bakgrunden och processen för framtagandet av det nya ramverket, se här.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Swedish Medtech använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies