Denna sektorgrupp arbetar med frågor som är av intresse för företag med produkter och verksamhet inom Operation, Anestesi eller Intensivvård.

Sedan 2015, har gruppens arbete fokuserats på att upprätta och etablera en certifieringsutbildning för medicintekniska produktspecialister.
Utbildningarna har tagits fram och genomförs tillsammans med Riksföreningen för operationssjukvård (Rfop), med välsignelse från Svensk Kirurgisk Förening och Svensk Ortopedisk Förening.

Utbildningarna engagerar flera av oss på kansliet och omfattar två dagar. Den första dagen är teoretisk och vi går då bl.a. igenom lagen om offentlig upphandling, sjukvårdens organisation och politiskt beslutsfattande, det medicintekniska regelverket, samverkansreglerna och de lagar, regler och förordningar som styr arbetet på operation. Dessutom får deltagarna en förståelse för den medicintekniska branschen och dess villkor.

Den andra dagen har ett mer praktiskt fokus och vi tillbringar tiden i operationsmiljö, med föreläsningar om rollfördelning, operationssäkerhet, hygienrutiner, etik och operationssalens olika zoner.

Sedan starten har vi utbildat har vi utbildat nära 200 medicintekniska produktspecialister och under 2023 erbjuder vi fem utbildningstillfällen.