Sektorgruppen för Ortopedi samlar de ledande leverantörerna av produkter för ortopedi i syfte att öka vårdens medvetenheten om värdet av ortopediska implantat och vikten av att ha ett nära samarbete med leverantörerna av dessa. Leverantörerna är, med sitt stora kunnande, sina innovativa produkter och sina tjänster en avgörande del av sjukvården och dess utveckling. Gruppens mål är också att öka kunskapen och förståelsen hos politikerna om de hälsoekonomiska effekterna av fler operationer med ortopediska implantat, behovet av forskning och utveckling av kirurgisk teknik, material samt uppföljning av resultat.

Ordförande för gruppen är Gunilla Eriksson, Link Sweden