Fokusgruppen för Public Affairs är en nystartad fokusgrupp. Gruppens syfte är att följa, tolka samt skapa förståelse hos såväl medlemmar som hos externa aktörer för – för branschen – viktiga skeenden och trender. Gruppen samlar ett nätverk av erfarna public affairs-ansvariga  i våra medlemsföretag.

Ordförande: Carina Axelsson, Intuitive AB