I början av 2022 bjöd Swedish Medtech tillsammans med Läkemedelsverket in till två webbinarier kring det medicintekniska regelverket MDR (Medical Device Regulation, förordning 2017/745). Dessa webbinarier riktade sig till företag med klass I-produkter med syfte att ge en första introduktion till kraven i MDR.


Del 1: Innan produkten är klar att sättas på marknaden  

 •  - Lagar, regler och vägledningar att känna till och förhålla sig till   
 • Rollen som ”tillverkare” och ”person med ansvar för att regelverket efterlevs” (PRRC)   
 • Produktens avsedda användning och betydelsen av detta    
 • Kvalificering och riskklassificering av medicintekniska produkter  
 • Krav på kvalitetsledningssystemet, riskhanteringssystemet och den tekniska dokumentationen  
 • Märkning, bruksanvisning, UDI, språkkrav och symboler  
 • Registrering och avgifter

Del 2: När produkten är satt på marknaden (Placing on the market & Post Market Survelliance)

 •  Produktens livscykel och upprätthållandet av den tekniska dokumentationen 
 • Samspelet mellan riskhantering, klinisk utvärdering och övervakning av produkter som släppts ut på marknaden (”PMS”) 
 • Aktörerna i leveranskedjan, marknadsföring och spårbarhet 
 •  När något går fel - Läkemedelsverkets roll, tillsyn och brister vid tillsyn 
 • Var kan man läsa mer?

  Föreläsare: Marie Olsson och Tomas Byström, Läkemedelsverket

För mer läsning