En av våra viktigaste aktiviteter på upphandlingsområdet är Regionbesök. Dessa sker inom ramen för vår fokusgrupp Upphandlingskommittén. Besöken är uppskattade från både upphandlade myndighets- och leverantörshåll och ämnena så många att verksamheten under senare år har utökats. Årligen besöker gruppen omkring tio regioner – antingen digitalt eller fysiskt.

Syftet med besöken är att vi som organisationer ska lära känna varandra och få en förståelse för hur vi arbetar samt vilka utmaningar vi står inför. Vi ser dialog med upphandlande myndighet som en ovärderlig del av lösningen till att skapa bättre upphandlingar som i slutändan ger bättre vård och omsorg för patienten.

Samtalen vid dessa möten förs under informella former vilket ger förutsättningar för en öppen och konstruktiv diskussion. Grupperna som besöker regionerna väljs ut bland medlemmar som är väl förtrogna med Upphandlingskommitténs arbete och dessa för diskussionerna med respektive region utifrån relevant kunskap och erfarenhet, med branschhatten på.