Ökad sekretess i upphandling – en ond cirkel vi behöver bryta

Swedish Medtech har under de senaste åren noterat en trend i ökad sekretess i upphandling, framför allt gällande priser men även på produktblad och annan allmän information. Detta är en utveckling vi vill bryta då sekretessen för med sig ett flertal negativa konsekvenser för framför allt leverantörer/anbudsgivare och upphandlande myndigheter men även för offentlig upphandling generellt.

Här kan ni i två dokument ta del av Swedish Medtechs syn på de risker som ökad sekretess för med sig och förslag på hur leverantörer (och upphandlande myndigheter) kan arbeta för att bryta den onda cirkeln. Offentlighetsprincipen är värd att värna om och för att uppnå den goda affären i varje offentlig upphandling, är öppenhet och insyn viktiga grunder att stå på.

Ladda ned dokumenten nedan:

Risker vid ökad sekretess i upphandling >>

Så kan vi minska sekretessen i upphandling >>