Antibiotikaresistens

Så bidrar medicintekniken i kampen mot den tysta pandemin

Antibiotikaresistens är ett allvarligt och växande folkhälsoproblem både i Sverige och i världen. Ju mer antibiotika vi använder, desto snabbare ökar antibiotikaresistensen. Därför är det viktigt att förebygga och reducera vårdrelaterade infektioner (VRI:er).

Det finns idag många olika lösningar för att reducera VRI:er och därmed i förlängningen att minska användningen av antibiotika. I Sverige pågår ständigt och systematiskt ett förbättringsarbete med effektiviserade arbetssätt, insatser för ökad följsamhet till basala hygienrutiner samt registrering av antal VRI:er. Innovativa tekniska lösningar, såsom beslutsstödsystem, IT-tjänster och materialutveckling, samt samverkan kring utveckling och upphandling är möjligheter som står till buds för att möta utmaningen med den ökande bakterieresistensen. Det finns inte ett rätt svar på hur VRI:er bäst förebyggs. Det behövs många olika lösningar som tillsammans – använda vid rätt tillfälle och på rätt sätt - kan reducera risken för att resistenta bakterier får fäste i vården.

Swedish Medtechs arbete

I regeringens arbete med Agenda 2030 har det förtydligats att antibiotikaresistens är en prioriterad fråga för regeringen, såväl när det gäller nationellt som internationellt arbete. Swedish Medtech arbetar därför med att synliggöra medicinteknik som kan förebygga och reducera VRI:er och därmed i förlängningen antibiotikaresistens. Läs mer i länkarna nedan om hur vi och våra medlemmar bidrar till detta arbete genom innovativ och kostnadseffektiv medicinteknik.


Symposier i samverkan med Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Innovationsplattformen Västra Götaland

Dokumentation och inspelningar från "Antibiotikaanvändning och Infektionsprevention - före, under och efter operation!" 22 november 2021 >>

Rapport från seminariedag om infektionsprevention före, under och efter en operation, 5 november 2019 >>

Här kan du ta del av ett tidigare symposium på temat postoperativa sårinfektioner som arrangerades 2018 >>

Kunskapsmaterial om infektionsprevention 

"Infektionsprevention - ett led i patientsäkerheten", broschyr från 2016
"Infektionsprevention - ett led i patientsäkerheten", one-pager från 2016
"Undvik VRI och rädda liv", infographics från 2016

Är du medlem i Swedish Medtech och vill engagera dig i frågan

Knapp_infektionsprevention

Har du frågor om Swedish Medtechs arbete med infektionsprevention kontakta

Malin Hollmark,
kansliansvarig för sektorgruppen infektionsprevention
malin.hollmark (at) swedishmedtech.se