Inkontinens

Inkontinensgruppens målsättning är att säkerställa bästa möjliga förutsättningar för marknadsföring och försäljning av produkter och tjänster inom inkontinensområdet till förmån för medlemsföretagen och våra kunder. Detta görs genom att:

  • Bevaka lagstiftning och nationella regelverk som har betydelse för marknaden inom inkontinensområdet.
  • Bevaka aktiviteter och villkor på marknaden som har betydelse för marknaden.
  • Marknadsföra inkontinensområdet genom att lyfta fram den patientnytta och effekt på folkhälsa som följer av tillhandahållandet av industrins produkter och tjänster.


Ordförande för gruppen är Ingrid Sannum, Essity
Gruppansvarig är Louise Reuterhagen


Ladda ner:
"Får människor i Sverige tillgång till inkontinenshjälpmedel på lika villkor? Okt 2015"