Upphandlingskommittén

Majoriteten av all medicinteknik i Sverige idag upphandlas av kommuner och landsting. Upphandlingsförfarandet är därför en central verksamhet för Swedish Medtech som branschorganisation.

Upphandlingskommittén huvudsakliga uppgift är att förbättra affärsvillkoren för våra medlemsföretag genom att lyfta problem och frågor som rör upphandling. Gruppen arbetar för att tillsammans med upphandlarna förbättra upphandlingsprocessen. Ett samverkansforum har bildats, SLFU, bestående av representanter från Swedish Medtech och upphandlare från Sveriges Kommuner och Landsting.

Ordförande i gruppen är Magnus Melander, Essity Hygiene and Health AB
Vice ordförande är Karin Winberg, Abilia AB

Gruppansvariga är Petrus Laestadius, Louise Reuterhagen och Julia Öhman