Upphandlingskommittén

Upphandlingskommitténs mål är att förenkla och förbättra offentlig upphandling av medicintekniska produkter med utgångspunkt i det värde som de ger vården. Målet är även att med hjälp av modellen  ”Den goda affären” sprida   kunskap om hur dialog är en förutsättning för bra upphandlingar som skapar patientnytta och vårdeffektivitet.

Agendan för gruppens möten tar avstamp i trender inom upphandling och tillämpning av Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) samt praxis och händelser i omvärlden som påverkar.

Vid varje möte är en av våra nätverkspartners som är en advokatbyrå inbjuden för att diskutera och öka vår kunskap kring aktuella och viktiga upphandlingsjuridiska frågor. Vi gästas därför regelbundet av Advokatbyrån Cederquist, Advokatfirman Delphi, Setterwalls Advokatbyrå och Cirio Advokatbyrå samt Advokatbyrån DLA Piper.

Upphandlingskommittén arbetar aktivt för att hålla en levande dialog med upphandlande myndigheter runt om i landet. Det gör vi genom så kallade regionbesök. Mer om dessa under Regionbesök.

I Upphandlingskommitténs uppdrag ingår även att tillsammans med LfU (Ledningsnätverket för regionernas Upphandling) och Nätverket för Materialkonsulenterna planera Upphandlingskonferensen. Konferensen har genomförts var 18:e månad sedan 1998 men under år 2020 ställdes den in med anledning av pandemin. Dock genomfördes Upphandlingskonferensen som en digital halvdag både 2021 och 2022.

Gruppens storlek och höga aktivitetsnivå har gjort att Upphandlingskommittén har både en ordförande; Magnus Melander, Essity Hygiene and Health AB samt en vice ordförande; Karin Winberg, Abilia AB.

Gruppansvariga är Louise Reuterhagen och Petrus Laestadius.