Swedish Medtech har i dialog med ett antal regioner inom Ledningsnätverket för regionernas Upphandling (LfU) och medlemsföretag även skapat en 6-stegsprocess för kommunikation kring uppstart av vård som fått vänta med anledning av pandemin. Det rör både elektiv kirurgi och annan vård.

Ni som bekantat er med den tidigare processen, kommer att känna igen er även i denna nya process. Det är enbart i steg 1 och steg 2 som anpassningar har gjorts utifrån att den gemensamma planeringen inför uppstart av vård ska gå så smidigt som möjligt.

Den framtagna processen tydliggör hur avgörande kommunikationen mellan avtalsparterna är för att hantera uppstarten av vård. Syftet är även att säkerställa att de vanliga och välkända kommunikationsvägarna mellan relevanta parter bibehålls, detta för att bevara en struktur av trygghet i all osäkerhet som pandemin fortsatt medför.

Steg 1: Prognoser av behov inför uppstart av vård

Varje region tar fram prognoser för uppstart av vård – var, när, hur och i vilken omfattning vården kommer att genomföras på månadsbasis för 2021.

Steg 2: Leveransplan

Regionerna kommunicerar prognoserna med respektive avtalad leverantör och man tar gemensamt fram en leveransplan. Vänligen observera vikten av framförhållning i kommunikationen för bästa förutsättning att både produkter och personal finns tillgängliga vid uppstart.

Steg 3: Behov kan inte levereras – finns likvärdig produkt?

3a) Om leverantören inte kan leverera den volym av avtalad produkt som regionen har behov av, efterfrågar upphandlande myndighet en alternativ likvärdig produkt av samma leverantör.

3b) Om avtalad leverantör inte har en alternativ produkt tillgänglig men har kännedom om likvärdig produkt hos annan leverantör, informerar man regionen om det.

Om leverantören har kännedom om produkt som inte är kompatibel meddelar man även regionen det.

Steg 4: Anbudsgivare i tidigare upphandling

Om inga lämpliga produkter finns tillgängliga i steg 1-3, tar regionen kontakt med tidigare anbudsgivare av aktuell produkt.

Steg 5: RFI om kritiska behov

Om ovan kontakter inte gett resultat, annonseras en RFI av regionen för att synliggöra behov och få kontakt med relevanta leverantörer.

Steg 6: Samverkansgruppen för omfördelning

Om marknaden inte kan tillgodose regionens behov, vänder sig regionen till samverkansgruppen inom SKR för eventuell fördelning regionerna emellan.

Det har även tagits fram en 6-stegsprocess för hur kommunikation kan möjliggöra leveranser av produkter som det råder stort behov av under en kris.