Vår planet och dess befolkning står inför stora globala utmaningar. Swedish Medtech delar FN:s övertygelse om att hållbar, inkluderande och varaktig ekonomisk tillväxt är avgörande för välstånd och att näringslivet ska bidra till positiv förändring. Agenda 2030 är FN:s handlingsplan för omställning till ett hållbart samhälle och den så kallade Gröna Given är EU-kommissionens tillväxtstrategi för att uppnå agendans 17 mål för hållbar utveckling. Syftet med strategin är att ställa om EU till ett rättvist och välmående samhälle med en effektiv och konkurrenskraftig ekonomi och utan några nettoutsläpp av växthusgaser år 2050.

Swedish Medtech har under många år arbetat med hållbarhetsfrågor i ett brett perspektiv. För enskilda medlemsföretag är värdekedjorna olika och hur man påverkar och hur man valt att bidra till att nå de globala målen varierar beroende bland annat på typ av företag, storlek och på vilken eller vilka marknader man verkar. Swedis Medtechs fokusgrupp Sustainable Affairs har identifierat de mål där de enskilda företagen har tydliga gemensamma drivkrafter. Vår övertygelse är att vi kan bidra till lösningarna på de globala utmaningarna.

Läs mer om arbetet med Agenda 2030 >>