Inkontinensgruppen arbetar för att skapa bästa möjliga affärsvillkor för den medicintekniska branschen genom att bland annat säkra villkoren för kvalitet, hållbarhet och säkerhet. Gruppens mål är att personer med blås- och tarm-dysfunktion ska ges möjlighet att leva ett så normalt liv som möjligt i livets olika situationer genom en jämlik tillgång till värdeskapande innovativa, hållbara och individuellt anpassade inkontinenslösningar och -hjälpmedel.

Medlemmarna i gruppen ska representera branschen väl med avseende på sektor och företagsstorlek. Gruppens vision och verksamhet ska bidra till att uppnå Swedish Medtechs övergripande vision och kommunikationsmål.

Gruppen ska nå sin vision genomSamarbeten
Forum för hjälpmedel vid blås- och tarmdysfunktion är ett samarbete som samlar professions- och patientorganisationer samt Inkontinensgruppen inom branschorganisationen för medicinteknik. Tillsammans arbetar vi för att möjliggöra jämlik tillgång till individuellt anpassad vård för personer med blås- och tarmfunktionsrubbningar.

I Forumet är följande organisationer engagerade:
Distriktssköterskeföreningen (DSF), Inkontinensgruppen inom branschorganisationen Swedish Medtech, Neuroförbundet, Nätverket Nikola, Riksföreningen för Sjuksköterskor inom Urologi (RSU), Personskadeförbundet RTP, Sinoba och Uroterapeutisk Förening (UTF).
 
Här kan ni ta del av en av Forumets gemensamma skrivelse >>

Här kan ni ta del av Forumets artikel i Dagens Medicin den 31 januari 2023 >>


Forumet har gemensamt tagit fram en broschyr med information ”Till dig som fått hjälpmedel för urinblåsa/tarm vid utskrivning från slutenvården”. Ni finner den även på Nikolas hemsida, och den får gärna spridas vidare.

Ordförande för gruppen är Ingrid Sannum, Essity