Kommunikationsgruppens huvudsakliga syfte är att samla informations- och kommunikationsansvariga inom Swedish Medtechs medlemsföretag för att diskutera strategier och metoder för hur vi tillsammans ytterligare kan öka kunskapen om den medicintekniska branschen hos media, politiker, vårdpersonal, myndighetsanställda med flera. Gruppen ska fungera som ett expertstöd till övriga sektor- och fokusgrupper samt i Swedish Medtechs övriga kommunikationsarbete.

Ordförande för gruppen är Jenny Stenbacka, Roche Diagnostics