Fokusgrupper, expertgrupper & sektorsgrupper

En viktig hörnsten i föreningsverksamheten är våra olika grupper. Dessa delar vi in i fokusgrupper, expertgrupper och sektorgrupper. I varje grupp finns representanter från medlemsföretagen och två dedikerade personer från kansliet.