Sektorgruppen stomi driver aktuella och strategiskt viktiga frågor som berör stomivården i Sverige, för att höja kunskapen om stomiområdet samt för att utveckla stomivården.

Varje stomiopererad har en unik stomi, en unik hud och unik kropp och den förändras över tid. Det är därför viktigt att ha ett stort utbud av stomiprodukter, med god kvalitet, så att varje stomiopererad individ kan få en lösning som passar just dem och ger möjligheten att leva ett aktivt liv med god livskvalitet. För att kunna tillgodose varje stomibärares individuella behov på samma sätt var i landet de än bor, har ett system med ett nationellt förmånssystem inrättats. Systemet, som administreras av TLV, bygger på värdebaserad prissättning och hälsoekonomi, har statlig finansiering medan apotekskedjorna står för distributionen. Allt syftar till att säkerställa en lika vård för alla. Gruppen arbetar för att bevara det systemet och samarbetar i detta med professionen, patientorganisationer och många politiker.

Ordförande för gruppen är Maria Meyner, Coloplast.