Scientific Solutions är ett konsultbolag inom life science som arbetar med bemanning och rekrytering med fokus på regulatory affairs, QA, PV, medical affairs och compliance, samt stödjer kunder med medicintekniska produkter och In Vitro Diagnostiska produkter genom hela livscykeln. Bolaget erbjuder olika typer av behovsanpassade lösningar - från rekryteringar och konsultlösningar till ren outsourcing eller konsultuppdrag på projektbasis.