Sirona Health Solutions är ett skandinaviskt konsultbolag som arbetar för att skapa bättre hälsa, vård och omsorg. Vi arbetar inom de fyra tjänsteområdena analys, verksamhetsutveckling, digitalisering samt styrning och ledning. I rådgivningstjänsterna integreras förändringsledning med faktabaserad analys och ödmjukhet. Våra experter och medarbetare har bred kompetens och djup förståelse för hälso- och sjukvårdens strukturer och komplexitet.

Sironas vision är att göra hälso- och sjukvården mer preventiv, proaktiv och personcentrerad. Våra kunder är till exempel medtech-bolag, myndigheter, regioner, kommuner och privata vårdgivare och tillsammans med dem arbetar vi för en god vård.

E-post: info@sironagroup.se

Adress:
Life City, Solnavägen 3H 113 63 Stockholm
Telefon: +46 (0)8 77 22 557