Vår stiftelseform gör oss neutrala med uppdrag att stärka svenskt näringsliv. Vi verkar utifrån Göteborg och agerar allt mer där våra partners befinner sig – i tid och geografi.

Med starka mötesplatser som bl. a Vitalis, Leva & Fungera och Kvalitetsmässan är Svenska Mässans mål att hjälpa branscher att bidra till bättre affärer, upptäcka nya idéer och skapa opinion – genom olika former av möten.

Våra mötesplatser utformas i nära samverkan med samt på uppdrag av starka branschaktörer, tex Swedish Medtech. Med hjälp av partners, nära samverkan med näringsliv, akademi, offentlig sektor och politik är innehållet i våra konferenser och mässor alltid relevanta och av hög kvalitet.

Adress:
Mässans Gata 18 412 94 Göteborg
Telefon: 031-708 80 00