867081

Malin Hollmark medverkar i Lifs podd om antibiotikaresistens

Publicerat 20 November 2022
Hållbarhet

Tidigare i år gick Swedish Medtech samman med flera andra organisationer inom Life Science-branschen och bildade Svensk industriallians mot AMR.

I första avsnittet av Lif - de forskande läkemedelsföretagens podd om antibiotikaresistens berättar 
Malin Hollmark, sakkunnig inom forskning och innovation, tillsammans med representanter från Lif och SwedenBIO om planerna för alliansen. Malin lyfter särskilt de möjligheter som medicintekniska lösningar erbjuder för att minska förskrivningen av antibiotika och för att mer precist diagnosticera infektioner – för att minska lidande och kostnader samt, inte minst, för att vara varsam med den antibiotika vi har. Podden diskuterar även behovet av nya antibiotika och om de lösningar som redan finns inom Life Science-sektorn.

Lyssna på podden här >>
Läs mer om vårt arbete med anitbiotikaresistens >>
Läs pressmeddelandet om Svensk industriallians mot AMR >>

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies