Forskning och innovation

Forskning, innovation och vikten av implementering av ny teknik i vården

Sverige har en stolt tradition inom det medicintekniska området. Vi har stark forskning och flera spännande och viktiga innovationer som både förbättrat och räddat livet på många. Medicinteknik är ett tvärvetenskapligt tekniskt forsknings- och innovationsområde som även kräver medicinsk och klinisk kompetens. Den medicintekniska forskningen ägs inte av något enskilt naturvetenskapligt eller tekniskt forskningsområde utan spänner brett över den tekniska/naturvetenskapliga forskningen.

Steget från forskning till innovation avgörs i huvudsak av i vilken omfattning en produkt eller tjänst sprids och används. En medicinteknisk produkt som är CE-märkt och redo för marknaden är beroende av hur väl de mekanismer som styr introduktion och upptag av ny teknik i vård och omsorg fungerar. Dessa är viktiga frågor och något som Swedish Medtech arbetar aktivt med.

Verksamhet och projekt Swedish Medtech driver på området:

Knapp_innovationsmotorernaKnapp_klinisk FoIKnapp_integrerad diagnostik
Hur du kan engagera eller uppdatera dig på området:

Knapp_innovation&tillväxtKnapp_utbildningKnapp_remissvar


Har du frågor om Swedish Medtechs innovationsarbete kontakta

Malin Hollmark
sakkunnig forskning och innovation,
Swedish Medtech
malin.hollmark (at) swedishmedtech.se