Vi har haft en arbetsgrupp bestående av representanter från medlemsföretag, upphandlande enheter samt konsulter och institut. Gruppen har tittat på hur det fungerade med materialförsörjningen under covid och slutsatserna har presenterats i en rapporten "Materialförsörjning under pandemin - vad har vi lärt oss och vad bör vi göra för att hantera materialförsörjningen i nästa kris?, som publicerades i maj 2021.

Ladda ner och läs rapporten här >>