De senaste åren har till stor del präglats av coronapandemin. Ingen anade nog vad detta avlägsna virusutbrott skulle få för konsekvenser när vi i början av 2020 fick höra om det. Men hur det sedan tog fart och lamslog i stort sett hela världen och satte vård- och omsorg under hård press. De medicintekniska företagen har haft en central roll i att förse vården med teknik och produkter för att både diagnostisera och behandla patienter samt bidra till minskad smittspridning. Patienter, vård och medlemsföretag har även drabbats av inställda och uppskjutna operationer och andra vårdinsatser. Covid-19 har ritat om kartan fullständigt och allt vi har tagit för givet.

Det Swedish Medtech ser när vi tittar framåt är en vårdsituation där vi måste hantera en stor mängd patienter som fått vänta på den behandling de behöver för att må bättre och leva med så hög livskvalitet som möjligt. Det innebär att vård och omsorg fortsatt kommer arbeta under press. Behovet av produkter skyddsutrustning och medicinteknik för minskad smittspridning, diagnostik och behandling kommer att vara stort. Vi ser nu att pandemin går in i en ny fas  men att riskgrupper fortfarande behöver skyddas samtidigt som samhället behöver säkerställa en tillgänglig och väl fungerande vård.

Den medicintekniska industrin har kunskap, erfarenhet och lösningar som kan stödja vård och omsorg att möta de utmaningar man står inför, på ett patientsäkert och hållbart sätt.