Om branschen

Vad är medicinteknik?

Dagligen kommer sjukvårdspersonal och patienter i kontakt med medicinteknik. Medicinteknik är ett brett område och inkluderar en mängd olika produkter och lösningar som används i vården och omsorgen. Röntgen- och strålbehandlingsapparatur, ortopediska implantat, stentar, skalpeller, journalsystem, rollatorer, pacemakers, dialysapparater och förband är några exempel. Det finns idag över 800 000 unika medicintekniska produkter på den svenska marknaden.

Med patienten i fokus

Medicintekniska produkter och lösningar skapar förutsättningar för att diagnosticera, behandla och lindra de flesta sjukdomstillstånd. De bidrar till bättre hälsa och till en högre livskvalitet för patienten eller brukaren.

Tekniken ger också möjlighet för människor att leva ett både längre och aktivare liv.

En hållbar vård och omsorg

Sverige står inför stora utmaningar med en åldrande befolkning och ett ökat vårdbehov. Därför är det viktigt att vi tar tillvara de möjligheter som innovativ medicinteknik kan erbjuda i form av effektiviserade vårdprocesser och behandlingsmetoder eller utvecklad diagnostik och prevention. En produkt som bidrar till att patienten återhämtar sig fortare och tillbringar kortare tid på sjukhus minskar inte bara patientens lidande utan sparar in vårdpersonalens tid och är en bättre lösning för samhället. Vi ser tydligt att de medicintekniska företagen spelar en avgörande roll när vi ska finna lösningar på framtidens utmaningar och är därför en central fråga för branschen.

Stolt tradition

Det innovativa klimatet har fört med sig att Sverige har kommit att vara ett starkt fäste för medicintekniska företag, både svenska och internationella.

Sverige har länge varit ett föregångsland när det gäller innovativa medicintekniska lösningar inom vård och omsorg. Vi kan stolt presentera svenska uppfinningar som pacemakern, strålkniven, ultraljudet, permobilen, kuvösen och den konstgjorda njuren. Grunden till framgångarna har varit en god samverkan mellan de medicintekniska företagen, hälso- och sjukvården samt akademien.

En framtidsbransch

Samtidigt som vårdbehovet växer skapar nya medicintekniska lösningar möjligheter till en effektivare vård och omsorg. Förändringstrycket på vården är stort och medicintekniken kommer därför att vara central för de framtida lösningarna.

Vad kännetecknar branschen?

Kännetecknande för den medicintekniska branschen är att den har en stor spännvidd med alltifrån små enmansföretag hela vägen till stora multinationella företag. Den största delen består dock av små och medelstora företag.

Det finns ungefär 640 medicintekniska företag med minst 5 anställda och med en nettoomsättning på minst 1 miljon SEK (inklusive medlemsföretag i Swedish Medtech). Ungefär 180 av dessa företag bedriver forskning och utveckling i Sverige. Utöver dessa företag finns det ett stort antal företag med 0-4 anställda och lägre omsättning än ovan.

Ta del av den svenska medtechmarknaden i siffror.

Den medicintekniska industrin är väldigt innovativ och 2019 fick European Patent Office (EPO) in närmare 14 000 patentansökningar inom medicinteknik. Innovationscyklerna är som regel snabba. Man brukar säga att inom 18 månader har en medicinteknisk produkt utvecklats, förändrats eller ersatts av en ny teknologi. Det är därför avgörande att den medicintekniska leverantören får arbeta nära kliniken och i ständig dialog med vårdpersonal, akademi och sjukhusledningar.

Ta del av den europeiska medtechmarknaden i siffror.

Samverkan – nyckeln till innovationer

Grunden till framgångsrika medicintekniska innovationer har varit en god samverkan mellan de medicintekniska företagen, hälso- och sjukvården och akademien. Dialogen är en förutsättning för att de innovationer som tas fram är anpassade efter vårdens och patientens behov. Det är även en nyckel för att på ett effektivt sätt förbättra och utveckla befintlig teknologi.