Statistik

Medtechbranschen i siffror - snabba fakta

Inklusive medlemsföretagen i Swedish Medtech (oavsett storlek) finns 2015 omkring 620 företag med verksamhet inom medicinteknik som har minst 5 anställda och en nettoomsättning på minst 1 miljon kronor. Härutöver finns ett stort antal företag med 1-4 anställda. Enligt en tidigare undersökning (2013) bedrev ca 180 medicintekniska företag någon form av FoU-verksamhet i Sverige, i första hand utveckling.

Exempel på stora produktområden

Ortopediska artiklar och implantat
Medicinska instrument
In vitro diagnostiska produkter
Röntgen och strålningsutrustning
Fordon för personer med funktionsnedsättning
Respiration
Steriliseringsutrustning

Dokument

Ladda ner dokumentet "Medtechbranschen i siffror", uppdaterad september 2015