Upphandling

Upphandling och inköp av medicinteknik

För att både dagens och morgondagens patienter ska få tillgång till bästa möjliga vård och omsorg är det viktigt att upphandlingsprocessen fungerar väl och erbjuder möjlighet för regioner och kommuner att upphandla den senaste teknologin. Swedish Medtech arbetar aktivt tillsammans med regionerna för att förbättra upphandlingsprocessen band annat genom ett ökat fokus på patienters/brukares behov och på att introducera fler innovationer i svensk vård och omsorg.


Frågor och projekt Swedish Medtech driver på området:

Knapp_säkra leveranser säker vård
Knapp_den goda affären

Knapp_6stegsprocess under pandeminKnapp_6stegsprocess för uppstart


Hur du kan engagera eller uppdatera dig på området:

Knapp_upphandlingskommitténKnapp_upphandlingskonferensenKnapp_utbildning
Knapp_remissvarKnapp_avtal och mallarKnapp_medlemsrådgivning


Har du frågor om Swedish Medtechs upphandlingsarbete kontakta

Louise Reuterhagen,
sakkunnig upphandling och samhällsekonomi
Swedish Medtech
louise.reuterhagen (at) swedishmedtech.se

Ia Magnusson,
jurist,
Swedish Medtech
ia.magnusson (at) swedishmedtech.se