Upphandling

Upphandling och inköp av medicinteknik

För att både dagens och morgondagens patienter ska få tillgång till bästa möjliga vård och omsorg är det viktigt att upphandlingsprocessen fungerar väl och erbjuder möjlighet för regioner och kommuner att upphandla den senaste teknologin. Utvärderingen ska fokusera på värdet produkterna och tjänsterna ger snarare än priset de betingar. Swedish Medtech arbetar aktivt tillsammans med regionerna för att förbättra upphandlingsprocessen bland annat genom ett ökat fokus på patienters/brukares behov och på att introducera fler innovationer i svensk vård och omsorg.

Vid upphandling av medicinteknik ska krav ställas på att produkterna uppfyller gällande medicintekniskt regelverk. När tillverkaren CE-märker sin produkt intygar denne att produkten överensstämmer med regelverkets krav.


Frågor och projekt Swedish Medtech driver på området:

Knapp_säkra leveranser säker vård
Knapp_den goda affären
Knapp_upphandling och medicintekniskt regelverk
Knapp_6stegsprocess under pandeminKnapp_6stegsprocess för uppstartKnapp_upphandling med mellanhand
Knapp_6stegsprocess under pandemin


Hur du kan engagera eller uppdatera dig på området:

Knapp_upphandlingskommittén
Knapp_upphandlingskonferensen
Knapp_utbildning
Knapp_remissvar
Knapp_avtal och mallar
Knapp_medlemsrådgivning


Har du frågor om Swedish Medtechs upphandlingsarbete kontakta

Louise Reuterhagen,
sakkunnig upphandling och samhällsekonomi
Swedish Medtech
louise.reuterhagen (at) swedishmedtech.se