Nätverkspartners till Swedish Medtech


Advokatfirman Cederquist

Cederquist är en av Sveriges främsta affärsjuridiska byråer med en bred kompetens inom affärsjuridikens samtliga kärnområden och en stark profilering inom offentlig upphandling och life science. Våra välrenommerade specialister har gedigen erfarenhet av högteknologiska och innovationsdrivna branscher, från både leverantörs- och beställarsidan, och arbetar löpande med frågor inom det medicintekniska området. 

Cederquist biträder ett brett spektrum av klienter med allt från immaterialrättsliga skyddsstrategier, licensiering och distribution till anbuds-/upphandlingsstöd, avtalsstöd och tvistlösning. Vår målsättning är alltid att arbeta i nära symbios med våra klienter och, med en tydligt pragmatisk approach, tillhandahålla klar och effektiv rådgivning med fokus på största möjliga affärsnytta.

Kontakt:
Mikael Engström

Adress: Box 1670, 111 96 Stockholm
Telefon: 08-522 065 00


Hemsida: www.cederquist.se

Advokatfirman Delphi

Advokatfirman Delphi har specialistkunskaper inom affärsjuridikens alla kärnområden. En viktig del är corporate-verksamheten med många företagsförvärv och fusioner samt en omfattande verksamhet inom bank, finans och kapitalmarknad. Delphi är dessutom profilerade inom juridiken för högteknologiska områden som IT, telekommunikation, immaterialrätt och life science och har en väl ansedd verksamhetsgrupp för frågor inom offentlig upphandling, EU- och konkurrensrätt. Klienterna finns främst i Skandinavien, Europa och Nordamerika. Delphi samverkar med advokatbyråer över hela världen och har verksamhet i Ryssland och Östeuropa. 

Delphi har totalt omkring 185 medarbetare, varav fler än 120 jurister. Kontoren ligger i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Norrköping.

Kontakt:
Anna Ulfsdotter Forssell
Per Lagerkvist

Adress: Regeringsgatan 30-32, Box 1432, 111 84 Stockholm
Telefon: 08-677 54 00

Fax: 08-20 18 84

Hemsida: www.delphi.se

Advokatfirman Lindahl

Advokatfirman Lindahl är en av Sveriges ledande affärsjuridiska advokatbyråer. Våra klienter återfinns ofta i kunskapsbaserade, innovativa och teknikintensiva branscher. 

Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en absolut spetskompetens inom life science-branschen, där vår stora och rikstäckande kompetensgrupp för life science bland annat lämnar råd i frågor som uppkommer inom medicintekniska företag.

Kontakt:
Stockholm: Jonas Löfgren
Göteborg: Olof Thorsell
Malmö: Johan Norderyd
Helsingborg: Johan Karlefors
Uppsala: Gunnar Mattsson
Örebro: 
Peter Bredelius


Hemsida: www.lindahl.se

Artekno Oy

Vi hjälper våra kunder att designa och utveckla utrustning till industrin, typiska lösningar är mekaniska delar av medicinsk utrustning. Skräddarsydda plastdetaljer av hög kvalitet, ofta med integrerade funktioner eller metalldelar. Våra produktionsmetoder är särskilt lämpliga för måttliga serier på mindre än 1000 enheter per år, typiskt undersöknings-, test-, behandlings-, laboratorie-, analys-, etc. utrustning. Vi har arbetat med tillverkning av komponenter till medicinsk utrustning i årtionden, så vi är nära bekanta med kraven inom branschen.

Vi erbjuder en flexibel tjänst, allt från produktdesign till kontraktstillverkning eller enbart enklare komponenttillverkning, allt enligt kundspecifika behov. Tveka inte att kontakta oss för mer information om hur vi kan samarbeta för att ta fram Er applikation effektivt och professionellt.  

Kontakt: 
Matti Salo

Adress: Aakkulantie 46
Telefon: +358 3 2447600

E-post: info@artekno.fi

Hemsida: www.artekno.fi

DNB Bank

DNB är en av de ledande nordiska aktörerna inom bank, finans och försäkring. På den svenska marknaden erbjuds de flesta tjänster och produkter som efterfrågas av medelstora och stora företag samt institutioner. DNB har specialistkompetens inom life science-sektorn och utför bland annat värdering av life science-bolag inför börsnotering. 

DNB Sverige har kontor i Stockholm, Göteborg och Öresund och cirka 400 anställda i den svenska verksamheten.

Kontakt:
Jan Upman

Adress: Regeringsgatan 59, 105 88 Stockholm
Telefon: 08-473 41 00


Hemsida: www.dnb.no

GS1 Sweden AB

GS1 Sweden är en global organisation utan vinstintresse som utvecklar standarder för varu- och informationsflöden som effektiviserar företags affärsprocesser och förenklar handel globalt och lokalt.

GS1:s standarder innebär att produkter, tjänster och platser i hela världen kan identifieras och spåras med hjälp av streckkoder, datamatrix och RFID taggar. Inom hälso- och sjukvårdsbranschen kan GS1:s standarder till exempel användas för att identifiera patienter, läkemedel, medicinsk utrustning, vårdgivare och vårdplatser. Möjlighet till spårbarhet och minskad risk för förfalskningar ökar patientsäkerheten och dessutom ger de globala standarderna en effektivare och säkrare leveranskedja.

Drygt 12 000 företag och organisationer i olika branscher är idag kunder till GS1 Sweden.

Kontakt:
Tomas Wennebo

Adress: Box 1178, 111 91 Stockholm
Telefon: 08-50 10 10 00


Hemsida: www.gs1.se

Hot Swap

Hotswap är ett teknikkonsultföretag med fokus på life science. Vi erbjuder tjänster inom mekanik, elektronik, mjukvara, projektledning, regulatorisk rådgivning, industridesign och ergonomi. 

HotSwap är certifierat enligt ISO 13485:2003. Vi arbetar i alla faser av en produkts livscykel. Från koncept och innovationer, genom design, verifiering, validering, produktionsstart och processvalidering, till produktunderhåll, support och uppgraderingar.

Kontakt: 
Kristina Rahm

Adress: Landsvägen 39, 172 63 Sundbyberg
Telefon: 08-478 76 00


Hemsida: www.hotswap.eu

Intertek Semko AB

Intertek hjälper företag och organisationer över hela världen att minimera risker, säkra kvalitet, förbättra hållbarheten och öka säkerheten i sina produkter, processer, ledningssystem och leverantörskedjor.

Med över 1000 laboratorier och kontor i över 100 länder är Intertek en av de ledande aktörerna i branschen. Vi ser till att er verksamhet lever upp till kraven på kvalitet, hälsa, miljö, säkerhet och socialt ansvar på i stort sett alla marknader världen över.

Som kund till oss ska du kunna sova lugnt om natten, trygg i att vi levererar samma höga kompetens, leveranskvalitet och engagemang, oavsett vilken av våra 42 000 medarbetare världen över du möter.

Kontakt:
Anna Bergholtz

Adress: Box 1103, 164 22 Kista
Telefon: 08-750 00 00


Hemsida: www.intertek.se

IQVIA

IQVIA är en ledande global leverantör av information, innovativa teknologilösningar och kontraktsforskningstjänster som syftar till att använda data, analys och vetenskap för att hjälpa alla intressenter inom hälso- och sjukvården att hitta bättre lösningar för patienter. Lösningarna drivs av IQVIA CORE ™, som kombinerar big data, teknologi, avancerad analys genom bl a artificiell intelligens och omfattande branschkunskaper, till att bli djup och värdefull kunskap och insikt. IQVIA bildades genom fusionen av IMS Health and Quintiles och har cirka 55 000 anställda över hela världen. I Norden finns vi i fyra länder och är cirka 500 anställda. Läs mer på iqvia.com.

Kontakt:
Thomas Johansson

Adress: Pyramidvägen 7, 3 tr, 169 56 Solna
Telefon: 08-508 8 42 14


Hemsida: www.iqvia.com

Kitron AB

Kitron är en ledande internationell kontraktstillverkare med verksamhet i Norge, Sverige, Tyskland Litauen, Kina och USA. Vi har mer än 50 års erfarenhet av elektroniktillverkning av medicintekniska produkter åt ett flertal globala partners. Medicintekniska produkter är ett av våra kärnområden där vi bidrar med vårt tekniska expertis inom några produktområden såsom ultraljud, hjärt- lungmaskiner och respiratorer samt lab och diagnostik utrustningar.

Kitron är certifierade enligt följande kvalitetsstandarder ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO 13485:2016. QSR godkända.

Kontakt:
Jan Linell


Adress: Möbelvägen 5, 556 52 Jönköping
Telefon: 036-290 21 00


Hemsida: www.kitron.com

Leading Health Care

Leading Health Care (LHC) är en akademisk tankesmedja för fördjupad dialog om framtidens hälso- och sjukvård.

LHC ska främja forskning och kunskapsutveckling som är relevant för organisering, styrning och ledning av verksamheter inom hälsa, vård och omsorg, samt sprida information om detta. LHC arbetar dels med ett brett akademiskt nätverk, dels med ett partnernätverk som för närvarande består av ca 30 organisationer från olika delar av sektorn. Sedan 2009 är LHC en oberoende och icke vinstdrivande stiftelse. LHC finansieras huvudsakligen genom uppdragsforskning samt årliga bidrag från partnerorganisationerna.

Kontakt: 
Hans Winberg
info

Adress: Sveavägen 63, Box 17608, 118 92 Stockholm
Telefon: 08-558 094 90


Hemsida: www.leadinghealthcare.se

Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB

Mannheimer Swartling är Nordens ledande affärsjuridiska advokatbyrå. Vi är en fullservicebyrå med specialisering inom alla områden av affärsjuridiken innefattande bland annat offentlig upphandling, EU-konkurrens, immaterialrätt och IT, telekom och teknologi.

Mannheimer Swartling har en särskild branschgrupp för Health Care and Life Sciences med specialinriktning på frågor relaterade till medicinteknik, läkemedel/biotech och vård/omsorg. Vi har omfattande branschkunskap och stor erfarenhet av de frågor som uppstår för tillverkare, importörer och distributörer av medicintekniska produkter. Som exempel kan nämnas klassificeringsfrågor, frågor relaterade till samverkan med hälso- och sjukvård respektive läkemedelsbolag, upphandling, produktansvar, marknadsföring och distribution.

Kontakt
Helén Waxberg

Adress: Box 1711, 111 87 Stockholm
Telefon: 08-595 060 00


Hemsida: www.mannheimerswartling.se

Medical Log Point AB

Medical Log Point är en nordisk lösning för logistikkrävande produkter och är specialister på logistik inom hälso- och sjukvårdsmarknaden. 

Medical Log Pointgör logistik till en konkurrensfördel för våra kunder genom:

 • Enkla, effektiva leveranser med hög leveransprecession.
 • Nordisk logistik-hub specialiserad på produktsegment som av ekonomiska och produktspecifika skäl kräver särskild hantering och levereras direkt till slutförbrukare.
 • Kontrollerad kylkedja i lager och transport till slutkund.
 • Samordning av flera varuägares logistikflöden.
 • System för visibilitet och styrning i realtid.


Kontakt:
Torleif Möllerström

Adress: Trankärrsgatan 15, 425 37 Hisings Kärra
Telefon: 031-15 99 60


Hemsida: www.medicallogpoint.com

PiezoMotor AB

PiezoMotor hjälper sina kunder att motorisera sina produkter med hjälp av piezoteknologi. PiezoMotor har valt att fokusera på medicinteknik och diagnostik eftersom våra produkter har visat sig överlägsna konkurrerande teknologier inom dessa områden. Våra motorer är:

 • Små, starka och kompakta
 • Extremt hög precision
 • Kan göras icke-magnetiska
 • Ger ett jämnt flöde

Kom in på vår hemsida och läs mer om vårt fantastiska erbjudande.

Adress: Stålgatan 14, 754 50 Uppsala
Telefon: 018-489 50 00


Hemsida: www.piezomotor.com

Prevas

Prevas är ett teknikkonsultföretag med fokus på life science och lång erfarenhet av att leverera tjänster, utveckla system och produkter inom life science, såsom diagnostik, IVD och MD instrument och enheter. 

Prevas har utvecklingstjänster inom mekanik, elektronik, mjukvara, projektledning, regulatorisk rådgivning, industridesign och ergonomi för alla faser av en produkts livscykel, dvs  från koncept och innovationer till produktionsstart och processvalidering, samt produktunderhåll. Prevas är certifierat enligt ISO 13485 och följer IEC 62304. 

Kontakt:
Robert Tönhardt

Adress: Löfströms Allé 5, 172 66 Sundbyberg
Telefon: 08-799 64 28


Hemsida: www.prevas.com/life_science_embedded_systems.html

PwC AB

PwC AB är en framgångsrik med välmeriterad branschspecialist. PwC:s svenska och internationella nätverk av specialister hjälper ledande företag inom Pharmaceuticals & Life Science-industrin (läkemedel, bioteknik, diagnostik och medicinteknik) med allt från revision, redovisning till corporate finance, consulting, riskhantering och skatterådgivning. 

Tack vare gedigen branschkompetens kan du därför få unikt stöd. Gå in på www.pwc.se/bioteknik för att se hur vi kan hjälpa just ditt företag.

Kontakt:
Johan Engstam

Adress: 113 97 Stockholm
Telefon: 010-213 30 00


Hemsida: www.pwc.se/bioteknik

QAdvis AB

QAdvis erbjuder en fördjupad kunskap och förståelse för branschens utmaningar med regelverk och myndighetstillsyn. Detta är baserat på 20-30 års yrkeserfarenhet hos var och en av våra medarbetare. De flesta har chefserfarenhet och deltager aktivt i olika standardiseringskommittéer. 

Vi har verktygen för att hjälpa till att ta dina medtech-innovationer till inhemska och internationella marknader. Våra tjänster omfattar bland annat:

 • Stöd kring kvalitetsstyrning och effektivisering av verksamheter
 • Systemutveckling
 • Expertis kring medicinteknisk mjukvara och mjukvaruriskhantering
 • Expertkompetens kring kvalitetsteknik och uppfyllnad gällande regelverk
 • Klinisk utvärdering
 • Validering av processer, metoder, instrument
 • Interimschefer inom kvalitets- och regulatoriska området
 • Utbildningar


Kontakt: Robert Ginsberg
Kontakt södra Sverige: Nils-Åke Lindberg

Adress: Finlandsgatan 14, 164 74 Kista
Telefon: 08-621 01 05


Hemsida: www.qadvis.com

RISE Certifiering

RISE Certifiering är Sveriges största certifieringsorgan och utfärdar certifikat enligt en lång rad standarder och direktiv för ledningssystem, produkt och person.

Vi har lång erfarenhet och bred kompetens inom det medicintekniska området. Vi är er partner genom hela certifieringsprocessen, från ansökan till utfärdat certifikat.

Kontakt:
Karin Andresen

Adress: Box 857, 501 15 Borås
Telefon: 010-516 50 00


Hemsida: www.ri.se/divisioner/rise-certifiering

Rud Pedersen Public Affairs

Rud Pedersen Public Affairs är ett konsultföretag specialiserat på Public Affairs och strategisk kommunikation. Med rutinerade konsulter som har lång egen erfarenhet av politiska processer och nätverk inom politik, samhälle och näringsliv hjälper vi företag och organisationer med analys, insikt och förståelse för offentlig sektor. 

Rud Pedersens kärnkompetens är analyser, idéutveckling, strategier och rådgivning kring politik och samhälle.Vi har fler än 90 konsulter i Nordens fem största städer. Våra konsulter har bakgrund från de stora politiska blocken, vilket bidrar till en god analys- och problemlösningsförmåga. Rud Pedersen har ett specialiserat erfaret team för Public Affairs och Market Access inom sjukvårds- och medtechområdet.

Kontakt
Torsten Lindström

Adress: Klarabergsgatan 60, 111 21 Stockhom
Telefon: 072-700 87 07


Hemsida: www.rudpedersen.com

Setterwalls Advokatbyrå

Vill du ha en affärsjuridisk partner som kan bidra till företagets långsiktiga strategier? Någon som vet vilka utmaningar din verksamhet står inför och som snabbt kan växla upp till ett helt lag av engagerade specialister om situationen kräver det? 

Hos Setterwalls Advokatbyrå får du tillgång till ett dedikerat team som leds av en rutinerad advokat med praktisk erfarenhet inom just ditt område eller bransch. Det innebär att du alltid kan få precis den hjälp du för tillfället behöver. Vår ambition är alltid att vara en flexibel och vass affärsjuridisk partner. Det ska vara lätt att samarbeta med oss och vi är alltid lätta att nå.
 
Kontakt:
Helena Nilsson

Adress: Box 4501, 203 20 Malmö
Telefon: 010-690 04 56


Hemsida: www.setterwalls.se

SGS Fimko AB

Säkerställ kravenligheten hos medicinsk utrustning med hjälp av SGS Fimko provnings-, certifierings- och experttjänster (Akkrediterad provning och anmält organ inom medicinteknik). SGS är grundat år 1878, har över 1 650 laboratorier/kontor och 85 000 medarbetare i 140 länder. I Scandinavien har SGS kontor i Göteborg, Köpenhamn och Bergen. Tack vare vår globala och lokala närvaro kan vi bistå våra kunder i allt från projektledning, granskning och inspektion till provning, kvalitetssäkring och certifiering.

På SGS Finland (SGS Fimko och SGS Inspection Services) arbetar 200 experter, som årligen provar och analyserar tusentals produkter och prov samt bedömer hundratals företag. I Finland har SGS verksamhet i Helsingfors, Tammerfors, Esbo, Tusby, Kotka och Raumo.

SGS, When You Need To Be Sure.

Kontakt:
Seppo Vahasalo

Adress: Box 30, FI-00210 Helsingfors, Finland
Telefon: +358 9 6963 61


Hemsida: www.sgs.fi/en

SIS - Swedish Standards Institute

SIS är en ideell organisation som driver och samordnar standardiseringen i Sverige. SIS projektleder experter från olika branscher som vill utveckla standarder. De möts hos oss för att hitta gemensamma lösningar, som bidrar till innovationer och underlättar handel och export. Utöver att driva standardiseringsprojekt, säljer vi bland annat standarder, rådgivning och vi utbildar inom standarder som vi själva har varit med och utvecklat. 

Våra kunder kommer från privat och offentlig sektor. Vi tar till vara deras intressen genom att representera Sverige i de internationella standardiseringsorganisationerna CEN och ISO. Vi erbjuder ett heltäckande utbildningsutbud inom medicinteknik som hjälper dig både med riskhantering, regelverk, vägen mot CE-märkning, samt intern revision.

Kontakt:
Standardisering: Joakim Falk
Utbildning:
Anna Roslund

Beställning av standarder via e-post eller via Webbshop

Adress: Solnavägen 1 E/Torsplan, 113 65 Stockholm
Telefon: 08-555 520 00


Hemsida: www.sis.se

Symbioteq Kvalitet AB

Symbioteq arbetar med konsultation, rådgivning, utbildningar och bemanning av uppdrag rörande regelverk och kvalitetssystem för medicintekniska verksamheter. Vårt kärnvärde är patientsäkerhet, samtidigt som vi värnar våra kunders och medarbetares trygghet och säkerhet. 

Symbioteq bildades 1994 i samband med att de medicintekniska regelverken tog form i Europa. Bolaget bildades med den målsättning som fortfarande präglar bolaget; att hjälpa våra kunder att utveckla, upprätthålla ledningssystem och teknisk dokumentation anpassad för sin verksamhet, inte enbart för att uppfylla regulatoriska krav. 

Symbioteq kan vara din partner för frågor rörande MDD/MDR, IVDD/IVDR, ISO 13485, ISO 9001, ISO14971, ISO 10993, IEC 60601, EN 62366, IEC 62304, QSR (FDA 21 CFR Part 820), och andra regelverk inom medicinteknik.

Kontakt:
Åse Ek

Adress: Augustendalsvägen 46, 131 28 Nacka Strand
Telefon: 08-621 05 02, 0705-610218


Hemsida: Symbioteq Kvalitet AB

TechniaTranscat AB

Tillsammans med ledande nordiska och globala medtech- och läkemedelsbolag bygger TechniaTranscat in compliance i affärs- och produktutvecklingsprocesser. Vi bygger effektiva tvärfunktionella, ofta globala, processer som följer relevanta regulatoriska krav som FDA, MDD-krav och ISO-standarder.

Vanliga komponenter är design controls med DHF, global part, BOM, DMR med ändringshantering, vault för produktutveckling och CAD, dokumenthantering för styrande document, processer för CAPA, NCR, Complaints, incidenthantering, UDI och hantering Teknisk Fil och Adverse Events rapportering. Lösningarna bygger vi på den ledande PLM-sviten (Product Lifecycle Management) för medicinteknik och diagnostik - ENOVIA Licensed to Cure, utvecklad från Dassault Systemes.

Kontakt:
Ann Sofie Sjurseth

Adress: Isafjordsgatan 15, 164 40 Kista
Telefon: 08-599 204 00


Hemsida: www.techniatranscat.com