Nätverkspartners till Swedish Medtech


Advokatfirma DLA Piper

DLA Piper är Sveriges ledande globala affärsjuridiska advokatbyrå med 140 jurister i Stockholm. Som fullservicebyrå erbjuder vi högkvalitativ rådgivning inom affärsjuridikens alla områden och har spjutspetskompetens inom offentlig upphandling och life sciences. Bland våra klienter finns såväl större som mindre företag i Sverige och internationellt.

Vi erbjuder stöd i upphandlingars alla faser och bistår företag i dialogen med offentlig sektor, vid anbudsgivning och överprövning. Vi har stor erfarenhet av rådgivning under hela kontraktstiden. Vi arbetar även med regulatoriska frågor utifrån exempelvis MDR och GDPR, kommersiella avtal och mer. Vi har även omfattande erfarenhet av samverkansreglerna mellan hälso- och sjukvård och industrin.

Kontakt: 
Charlotte Brunlid
Fredrika Allard


Adress: Sveavägen 4, 111 57 Stockholm
Telefon: 08-701 78 00


Hemsida: www.dlapiper.se

Advokatfirman Cederquist

Cederquist är en av Sveriges främsta affärsjuridiska byråer med en bred kompetens inom affärsjuridikens samtliga kärnområden och en stark profilering inom offentlig upphandling och life science. Våra välrenommerade specialister har gedigen erfarenhet av högteknologiska och innovationsdrivna branscher, från både leverantörs- och beställarsidan, och arbetar löpande med frågor inom det medicintekniska området. 

Cederquist biträder ett brett spektrum av klienter med allt från immaterialrättsliga skyddsstrategier, licensiering och distribution till anbuds-/upphandlingsstöd, avtalsstöd och tvistlösning. Vår målsättning är alltid att arbeta i nära symbios med våra klienter och, med en tydligt pragmatisk approach, tillhandahålla klar och effektiv rådgivning med fokus på största möjliga affärsnytta.

Kontakt:
Annika Blomqvist

Adress: Box 1670, 111 96 Stockholm
Telefon: 08-522 065 00


Hemsida: www.cederquist.se

Advokatfirman Delphi

Advokatfirman Delphi har specialistkunskaper inom affärsjuridikens alla kärnområden. En viktig del är corporate-verksamheten med många företagsförvärv och fusioner samt en omfattande verksamhet inom bank, finans och kapitalmarknad. Delphi är dessutom profilerade inom juridiken för högteknologiska områden som IT, telekommunikation, immaterialrätt och life science och har en väl ansedd verksamhetsgrupp för frågor inom offentlig upphandling, EU- och konkurrensrätt. Klienterna finns främst i Skandinavien, Europa och Nordamerika. Delphi samverkar med advokatbyråer över hela världen och har verksamhet i Ryssland och Östeuropa. 

Delphi har totalt omkring 185 medarbetare, varav fler än 120 jurister. Kontoren ligger i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Norrköping.

Kontakt:
Elisabeth Eklund
Per Lagerkvist

Adress: Regeringsgatan 30-32, Box 1432, 111 84 Stockholm
Telefon: 08-677 54 00

Fax: 08-20 18 84

Hemsida: www.delphi.se

Blue Safespring

Safespring är en svensk moln- och infrastrukturleverantör med högsta prioritet på datasäkerhet. Våra kunder är trygga med hur deras data hanteras och var deras data ligger. Vår plattform är fullt GDPR-compliant och hanterar personuppgifter och känslig data korrekt.

Att ha kontroll på den tekniska plattformen är centralt för oss och våra lösningar är baserade på open source. Det är enkelt att flytta från andra molnplattformar till Safespring och vi har ingen bindningstid eller inlåsning.

Våra datacenter ligger lokalt i Sverige och har certifieringarna ISO27001, ISO14001 och ISO50001.

Safespring och vår plattform berörs inte av Schrems II, CLOUD Act eller FISA 702. Många företag inom Medtech har valt Compliant Kubernets på vår svenska plattform.

Safespring är för bolag som hanterar känslig information och som måste efterleva alla lagar och regler men vill ha fördelarna med molnet.

Kontakt
Petter Hylin

Adress: Smidesvägen 12, 171 41 Stockholm
Telefon: 08-55 10 73 70


Hemsida: www.safespring.com/saas/medtech

Bondi

Bondi Executive Search är ett etablerat rekryteringsföretag som i mer än 20 år jobbat för att hitta de bästa cheferna och kandidaterna till just ditt företag.

Att hitta de nyckelpersoner du behöver för att göra en betydande skillnad för företagets framgång kan vara en utmanande uppgift. Vi har tid, verktyg, nätverk och talang.

Vi förstår vikten av att rekrytera rätt medarbetare. Varje partner i Bondi har varit på din sida som tex företagsledare, direktörer och tjänstemän för ledande företag i branschen. Vi har nätverken och kontakterna. Tillsammans har vi det bredaste och mest djuplodade nätverket i branschen och mer än 11 000 toppkandidater i vår databas. Detta säkerställer att du har den största kandidat-poolen av kvalificerade personer till ditt förfogade.

Bondi Executive Search är medlem av det internationella nätverket IRC Global Executive Search Partners.

Kontakt:
Ulrika Nyberg

Adress: Nybrokajen 7, 111 48 Stockholm
Telefon: +46 8 410 629 00


Hemsida: www.bondi.se

Cirio Advokatbyrå

With a passion for life sciences Cirio have evolved specialised competence that enables us to add deep industrial knowledge and commercial understanding to our legal expert services. Cirio’s life sciences team advise medtech companies in the legal components of their business. Cirio’s clients range from some of the largest global medtech companies to promising early stage medtech companies. Cirio’s life sciences team has leading expertise across most areas relevant for medtech companies based or active in Sweden, such as commercialization, IP protection and licensing, data privacy, regulatory, public procurement and distribution arrangements, as well as well as with transactions of all types – early stage financing, capital market transactions/IPO’s and M&A. Cirio combines strong practices in life sciences, IT/digital and data privacy into very competent digital health platform, that supports companies across the life sciences and healthcare sector.

The firm was founded in 1918 and was part of another Swedish law firm between 1990 and 2018. Today Cirio has 125 co-workers.

Kontakt: 
Per Hedman


Adress: Box 3294, 103 65 Stockholm

Hemsida: www.cirio.se

DNB Bank

DNB är en av de ledande nordiska aktörerna inom bank, finans och försäkring. På den svenska marknaden erbjuds de flesta tjänster och produkter som efterfrågas av medelstora och stora företag samt institutioner. DNB har specialistkompetens inom life science-sektorn och utför bland annat värdering av life science-bolag inför börsnotering. 

DNB Sverige har kontor i Stockholm, Göteborg och Öresund och cirka 400 anställda i den svenska verksamheten.

Kontakt:
Jan Upman

Adress: Regeringsgatan 59, 105 88 Stockholm
Telefon: 08-473 41 00


Hemsida: www.dnb.no

Innokas Medical

Innokas Medical produces healthcare technology development projects and products to global, growth and start-up companies. We’ve lived for healthcare technology for over 25 years. Since 1994 we’ve improved the quality of people’s lives by crafting healthtech ideas to reality.

We offer high-quality design and development, manufacturing as well as QA&RA services. We focus on implementing solutions for difficult issues, providing benefit to our customers throughout the whole product lifecycle. We’re also improving and completing the future of human centric healthcare by bringing technology, data and security to work together.

We have offices in Oulu and Helsinki region in Finland and in Estonia. Our annual revenues are 30M€ and we have altogether 200 employees working at Innokas nowadays.

Kontakt
Thomas Stillman
Elina Ihme


Telefon: +358 8 562 31 00

Hemsida: www.innokasmedical.fi

Intertek Semko AB

Intertek hjälper företag och organisationer över hela världen att minimera risker, säkra kvalitet, förbättra hållbarheten och öka säkerheten i sina produkter, processer, ledningssystem och leverantörskedjor.

Med över 1000 laboratorier och kontor i över 100 länder är Intertek en av de ledande aktörerna i branschen. Vi ser till att er verksamhet lever upp till kraven på kvalitet, hälsa, miljö, säkerhet och socialt ansvar på i stort sett alla marknader världen över.

Som kund till oss ska du kunna sova lugnt om natten, trygg i att vi levererar samma höga kompetens, leveranskvalitet och engagemang, oavsett vilken av våra 42 000 medarbetare världen över du möter.

Kontakt:
Anna Bergholtz

Adress: Box 1103, 164 22 Kista
Telefon: 08-750 00 00


Hemsida: www.intertek.se

IQVIA

IQVIA är en ledande global leverantör av information, innovativa teknologilösningar och kontraktsforskningstjänster som syftar till att använda data, analys och vetenskap för att hjälpa alla intressenter inom hälso- och sjukvården att hitta bättre lösningar för patienter. Lösningarna drivs av IQVIA CORE ™, som kombinerar big data, teknologi, avancerad analys genom bl a artificiell intelligens och omfattande branschkunskaper, till att bli djup och värdefull kunskap och insikt. IQVIA bildades genom fusionen av IMS Health and Quintiles och har cirka 55 000 anställda över hela världen. I Norden finns vi i fyra länder och är cirka 500 anställda. Läs mer på iqvia.com.

Kontakt:
Thomas Johansson

Adress: Pyramidvägen 7, 3 tr, 169 56 Solna
Telefon: 08-508 8 42 14


Hemsida: www.iqvia.com

Key2Compliance AB (fd Symbioteq Kvalitet AB)

Key2Compliance arbetar med konsultation, rådgivning, utbildningar och bemanning av uppdrag rörande regelverk och kvalitetssystem för medicintekniska verksamheter. Vårt kärnvärde är patientsäkerhet, samtidigt som vi värnar våra kunders och medarbetares trygghet och säkerhet. 

Symbioteq bildades 1994 i samband med att de medicintekniska regelverken tog form i Europa. Bolaget bildades med den målsättning som fortfarande präglar bolaget; att hjälpa våra kunder att utveckla, upprätthålla ledningssystem och teknisk dokumentation anpassad för sin verksamhet, inte enbart för att uppfylla regulatoriska krav. Under oktober 2020 förvärvade Symbioteq Key2Compliance.

Vi kan vara din partner för frågor rörande MDD/MDR, IVDD/IVDR, ISO 13485, ISO 9001, ISO14971, ISO 10993, IEC 60601, EN 62366, IEC 62304, QSR (FDA 21 CFR Part 820), och andra regelverk inom medicinteknik.

Kontakt:
Åse Ek

Adress: Skeppsbron 44, 111 30 Stockholm
Telefon: 08-621 05 02, 0705-610218


Hemsida: www.key2compliance.com

Kitron AB

Kitron är en ledande internationell kontraktstillverkare med verksamhet i Norge, Sverige, Tyskland Litauen, Kina och USA. Vi har mer än 50 års erfarenhet av elektroniktillverkning av medicintekniska produkter åt ett flertal globala partners. Medicintekniska produkter är ett av våra kärnområden där vi bidrar med vårt tekniska expertis inom några produktområden såsom ultraljud, hjärt- lungmaskiner och respiratorer samt lab och diagnostik utrustningar.

Kitron är certifierade enligt följande kvalitetsstandarder ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO 13485:2016. QSR godkända.

Kontakt:
Jan Linell


Adress: Möbelvägen 5, 556 52 Jönköping
Telefon: 036-290 21 00


Hemsida: www.kitron.com

Leading Health Care

Leading Health Care (LHC) är en akademisk tankesmedja för fördjupad dialog om framtidens hälso- och sjukvård.

LHC ska främja forskning och kunskapsutveckling som är relevant för organisering, styrning och ledning av verksamheter inom hälsa, vård och omsorg, samt sprida information om detta. LHC arbetar dels med ett brett akademiskt nätverk, dels med ett partnernätverk som för närvarande består av ca 30 organisationer från olika delar av sektorn. Sedan 2009 är LHC en oberoende och icke vinstdrivande stiftelse. LHC finansieras huvudsakligen genom uppdragsforskning samt årliga bidrag från partnerorganisationerna.

Kontakt: 
Hans Winberg
info

Adress: Sveavägen 63, Box 17608, 118 92 Stockholm
Telefon: 08-558 094 90


Hemsida: www.leadinghealthcare.se

OIM Sweden AB

OIM är ett av Sveriges mest innovativa produktutvecklingsföretag med ett koncept som förenar teknisk kompetens med människa, innovation och affärsmannaskap. OIM utvecklar produkter åt framgångsrika företag genom sin nyskapande syn på produktutveckling.

OIM är certifierade enligt ISO 13485, vilket täcker både utveckling och produktion inom life science, samt har vi kompetens inom alla nödvändiga discipliner så som mekanik, industridesign, elektronik, mjukvara, hårdvara, QA samt produktionsteknik.

Vårt erbjudande sträcker sig från innovativ produktutveckling, gemensam projektåtagande till kapitalanskaffning, innebärande att vi i mångt och mycket blir en affärsutvecklingspartner till de kunder vi samarbetar med. En affärsmodell som dels är omtyckt av våra kunder, men som också differentierar oss från övriga spelare på marknaden.

Vårt motto och vår röda tråd är och förblir, en komplett leverantör för att ta innovativa produkter till marknaden, där vår kunskap inom respektive område är avgörande för att lyckas.

Kontakt

Peter Arndt
Ann Kryhl


Adress: Krusegränd 42D, 212 25 Malmö
Telefon: +46 40-13 13 69


Hemsida: www.oimsweden.com

PlantVision AB

PlantVision fokuserar på att hjälpa kunder som vill skapa mervärden genom att driva förändringsarbeten. Vi kombinerar branschkunskap och digitalisering med expertis och ’project excellence’. Våra kunder förbättrar sin produktivitet och flexibilitet utan att behöva kompromissa med kvalitet och regelefterlevnad.

Vi verkar främst inom Lifescience, men är även verksamma inom flertalet andra brancher. Våra huvuderbjudanden finns inom Compliance Excellence, SMART Lab och SMART Manufacturing.

Inom medicinteknik erbjuder vi konsulttjänster igenom hela produktens livscykel med roller inom QA, RA, utveckling, industrialisering, digitalisering, dataintegritet såväl som med olika utbildningar. Vi gör både kortare uppdrag; såsom inspektioner och rådgivning, såväl som längre uppdrag; som att interimslösningar för specifika roller i linjeorganisationer.

Kontakt:
Cecilia Fällman

Adress: Kista Science Tower, Färögatan 33, 164 51 Kista.
Telefon: 08-503 045 50


Hemsida: www.plantvision.se

Prevas

Prevas är ett teknikkonsultföretag med fokus på life science och lång erfarenhet av att leverera tjänster, utveckla system och produkter inom life science, såsom diagnostik, IVD och MD instrument och enheter. 

Prevas har utvecklingstjänster inom mekanik, elektronik, mjukvara, projektledning, regulatorisk rådgivning, industridesign och ergonomi för alla faser av en produkts livscykel, dvs  från koncept och innovationer till produktionsstart och processvalidering, samt produktunderhåll. Prevas är certifierat enligt ISO 13485 och följer IEC 62304. 

Kontakt:
Robert Tönhardt

Adress: Löfströms Allé 5, 172 66 Sundbyberg
Telefon: 08-799 64 28


Hemsida: www.prevas.com/life_science_embedded_systems.html

PwC AB

PwC AB är en framgångsrik med välmeriterad branschspecialist. PwC:s svenska och internationella nätverk av specialister hjälper ledande företag inom Pharmaceuticals & Life Science-industrin (läkemedel, bioteknik, diagnostik och medicinteknik) med allt från revision, redovisning till corporate finance, consulting, riskhantering och skatterådgivning. 

Tack vare gedigen branschkompetens kan du därför få unikt stöd. Gå in på www.pwc.se/bioteknik för att se hur vi kan hjälpa just ditt företag.

Kontakt:
Johan Engstam

Adress: 113 97 Stockholm
Telefon: 010-213 30 00


Hemsida: www.pwc.se/bioteknik

QAdvis AB

QAdvis är ett konsultbolag som stödjer kunder genom hela den regulatoriska livscykelprocessen grundat i en djup kunskap och långvarig erfarenhet kring regelverk, standarder och i synnerhet kring effektiva arbetsmetoder och ”best practices” för dagens tillverkare av medicintekniska produkter.

De flesta av våra konsulter har gedigen chefserfarenhet inom QA&RA eller har arbetat som expert på ett anmält organ eller motsvarande. Våra konsulter deltar internationellt i skrivande och utvecklande av flera av de viktigaste branschstandarderna, till exempel ISO 13485, ISO14971, IEC 62304 och IEC 60601–1.

Våra tjänster omfattar bland annat:

  • Stöd kring kvalitetssystem och effektivisering av kvalitetsprocesserna, samt genomförande av revisioner.
  • Risk management
  • Granskning och uppdatering av teknisk dokumentation enligt MDR och IVDR
  • Expertis kring medicinteknisk mjukvara och mjukvaruriskhantering, inkl. Cybersecurity
  • Klinisk strategi, klinisk evidens, klinisk utvärdering och prestandautvärdering
  • Validering av processer, metoder, instrument och kvalitetsrelaterad mjukvara
  • Produktregistreringar globalt
  • Interimschefer inom kvalitets- och regulatoriska området
  • Utbildningar, både internt och öppna kurser


Kontakt: Emma Axelsson eller Per Sundström
Kontakt södra Sverige: Nils-Åke Lindberg

Adress: Hanstavägen 31, 164 53 Kista
Telefon: 08-621 01 05


Hemsida: www.qadvis.com

RISE Certifiering

RISE Certifiering är Sveriges största certifieringsorgan och utfärdar certifikat enligt en lång rad standarder och direktiv för ledningssystem, produkt och person.

Vi har lång erfarenhet och bred kompetens inom det medicintekniska området. Vi är er partner genom hela certifieringsprocessen, från ansökan till utfärdat certifikat.

Kontakt:
Lena Lindblad

Adress: Box 857, 501 15 Borås
Telefon: 010-516 50 00


Hemsida: www.ri.se/divisioner/rise-certifiering

Rud Pedersen Public Affairs

Rud Pedersen Public Affairs är ett konsultföretag. Vi finns i åtta länder och har ca 300 medarbetare i koncernen – varav ca 50 i Sverige. Vår spetskompetens finns inom Government/Public Affairs, Market Access och strategisk kommunikation. Vi erbjuder rådgivning, analys, strategi och operationellt stöd i positionerings- och påverkansarbete. Vi är helt partnerägda och alla partners arbetar aktivt i företaget.

Våra konsulter har lång egen erfarenhet av t ex styrning av sjukvården, politiska processer samt egna nätverk inom politik, samhälle och näringsliv. Vi har omfattande erfarenhet av att hjälpa uppdragsgivare inom Medtech att hantera utmaningar inom hälso- och sjukvårdsområdet, oavsett om utmaningarna grundar sig i politik eller förvaltning.

Kontakt
Mattias Zackrisson

Adress: Klarabergsgatan 60, 111 21 Stockhom
Telefon: 073-022 30 78


Hemsida: www.rudpedersen.com

Setterwalls Advokatbyrå

Vill du ha en affärsjuridisk partner som kan bidra till företagets långsiktiga strategier? Någon som vet vilka utmaningar din verksamhet står inför och som snabbt kan växla upp till ett helt lag av engagerade specialister om situationen kräver det? 

Hos Setterwalls Advokatbyrå får du tillgång till ett dedikerat team som leds av en rutinerad advokat med praktisk erfarenhet inom just ditt område eller bransch. Det innebär att du alltid kan få precis den hjälp du för tillfället behöver. Vår ambition är alltid att vara en flexibel och vass affärsjuridisk partner. Det ska vara lätt att samarbeta med oss och vi är alltid lätta att nå.
 
Kontakt:
Helena Nilsson

Adress: Box 4501, 203 20 Malmö
Telefon: 010-690 04 56


Hemsida: www.setterwalls.se

SIS - Svenska institutet för standarder

SIS är en ideell organisation som driver och samordnar standardiseringen i Sverige. SIS projektleder experter från olika branscher som vill utveckla standarder. De möts hos oss för att hitta gemensamma lösningar, som bidrar till innovationer och underlättar handel och export. Utöver att driva standardiseringsprojekt, säljer vi bland annat standarder, rådgivning och vi utbildar inom standarder som vi själva har varit med och utvecklat.

Våra deltagare i standardisering och kunder kommer från privat och offentlig sektor. Vi tar till vara deras intressen genom att representera Sverige i de internationella standardiseringsorganisationerna CEN och ISO. Vi erbjuder ett heltäckande utbildningsutbud inom medicinteknik som hjälper dig både med informationssäkerhet, riskhantering, regelverk, vägen mot CE-märkning, samt intern revision.

Kontakt:
Standardisering: 
Lena MorganJenny Acaralp
Utbildning: 
Nannie Krantz 

Beställning av standarder via e-post eller via Webbshop

Adress: Solnavägen 1 E/Torsplan, 113 65 Stockholm
Telefon: 08-555 520 00


Hemsida: www.sis.se

Svenska Mässan - Gothia Towers AB

Svenska Mässan är sedan 100 år tillbaka Nordens ledande arrangör av mässor, möten, events och konferenser. Vår stiftelseform gör oss neutrala med uppdrag att stärka svenskt näringsliv. Vi verkar utifrån Göteborg och agerar allt mer där våra partners befinner sig – i tid och geografi.

Med starka mötesplatser som bl. a Vitalis, Leva & Fungera och Kvalitetsmässan är Svenska Mässans mål att hjälpa branscher att bidra till bättre affärer, upptäcka nya idéer och skapa opinion – genom olika former av möten.

Våra mötesplatser utformas i nära samverkan med samt på uppdrag av starka branschaktörer, tex Swedish Medtech. Med hjälp av partners, nära samverkan med näringsliv, akademi, offentlig sektor och politik är innehållet i våra konferenser och mässor alltid relevanta och av hög kvalitet.

Kontakt:
Magdalena Rönström

Adress: 412 94 Göteborg, Besök Mässans Gata 18
Telefon: 031-708 80 00


Hemsida: www.svenskamassan.se

Taipuva Consulting AB

Taipuva är ett konsultbolag samt partner med Siemens Digital Industry Software och återförsäljare av Polarion och Mendix i Norden.

Vi implementerar strukturerad kravhantering och Systems Engineering metoder i kraftfulla verktyg för att uppnå effektivare projekt och snabbare produktutveckling med automatiserad spårbarhet.

Vi har hjälpt ett flertal företag att implementera en skalbar digitaliserad lösning för QMS processer som kan valideras enligt FDA’s 21 CFR Part 11 inklusive elektronisk signering samt klara de krav som det nya EU Medical Device and In Vitro Diaganostic (MDR och IVDR) direktivet kräver.

Kontakt:
Tord Ringenhall


Adress: Högbovägen 25 B, 178 38 Ekerö
Telefon: 0725-25 56 65


Hemsida: www.taipuva.com

TECHNIA AB

Tillsammans med ledande nordiska och globala medtech- och läkemedelsbolag bygger TECHNIA in compliance i affärs- och produktutvecklingsprocesser. Vi bygger effektiva tvärfunktionella, ofta globala, processer som följer relevanta regulatoriska krav som FDA, MDD-krav och ISO-standarder.

Vanliga komponenter är design controls med DHF, global part, BOM, DMR med ändringshantering, vault för produktutveckling och CAD, dokumenthantering för styrande document, processer för CAPA, NCR, Complaints, incidenthantering, UDI och hantering Teknisk Fil och Adverse Events rapportering. Lösningarna bygger vi på den ledande PLM-sviten (Product Lifecycle Management) för medicinteknik och diagnostik - ENOVIA Licensed to Cure, utvecklad från Dassault Systemes.

Kontakt:
Annelie Uvhagen


Adress: Isafjordsgatan 15, 164 40 Kista
Telefon: 08-599 204 00


Hemsida: www.technia.se