Sektorgrupper

Då den medicintekniska branschen består av så många olika typer av produkter och tjänster har vi inom Swedish Medtech samlat företag inom liknande produktområden i olika sektorgrupper. Dessa sektorgrupper arbetar med branschspecifika frågor inom just deras sektor. 

Gruppernas arbete är operativt och fokus ligger dels på att förbättra deras specifika affärsvillkor men även på att dela med sig av den kunskap de har inom respektive verksamhetsområde till vården och omsorgen samt till samhället i stort.

Många projekt inom de olika sektorgrupperna har lett till stora förändringar och gruppernas arbete är unikt inom branschen. Ingen annanstans träffas konkurrerande företag på detta sätt för att gemensamt arbeta för frågor som berör dem alla.

Idag har vi 11 sektorgrupper inom Swedish Medtech.
- Diabetes
- Digital Hälsa
- HELP-gruppen
- Infektionsprevention
- Inkontinens
- Nutrition
- Onkologi
- Operation, Anestesi och intensivvård (Op/An/Iva)
- Ortopedi
- Stomi
- Sårläkning