Skrivelser

Digital hälsa - Budskapsdokument
Digital Hälsa budskapsdokument, november 2022

Ansvar för Hälsoappar
Ansvar för hälsoappar i Sverige, augusti 2022

Angående den nya EU IVD-förordningen 2017/746 och bristen på anmälda organ
Öppet brev till näringsminister Ibrahim Baylan och socialminister Lena Hallengren från branschorganisationerna Swedish Labtech, Swedish Medtech och LIF, maj 2021

Metodkritik Socialstyrelsens rapport om återanvändning av engångsprodukter
Metodgenomgång Socialstyrelsens rapport "Förutsättningar för att reprocessa och återanvända medicintekniska engångsprodukter i Sverige", mars 2021

Beredskap post-covid
Beredskap medicinteknik, post-corona och inför våg två, april 2020

Anmälda organ
Swedish Medtech - brev rörande oron om brist på anmälda organ, augusti 2018

Sanktioner i avtal
Swedish Medtech - förslag på sanktioner i avtal, mars 2017

Grossistupphandling
Swedish Medtechs synpunkter på grossistupphandling, april 2015

Forskning och innovation

Forskningsintensiva småföretag får problem i Coronakrisens spår, 2020-04-07
Swedish Medtechs inspel till forsknings- och innovationspropositionen, 2019-10-25
Swedish Medtechs inspel till Forsknings- utbildnings- och innovationspropositionen 2016, november 2015
Swedish Medtechs förslag till forsknings- och innovationspolitiska propositionen 2012, november 2011

Inkontinens
Hjälpmedel vid blås- och tarmdysfunktion på lika villkor – patientens roll i upphandlingsprocessen, juni 2018
Upphandlingsguide för hydrofila katetrar, mars 2014

Stomi
Skrivelse med anledning av TLV:s översyn av stomiprodukter, 8 oktober 2012

Diabetes
Brev till TLV gällande genomgången av glukosteststickor, 19 maj 2011

Kardiologi
Klargörande från Socialstyrelsen kring DRG-kodning vid distansuppföljning, mars 2010